Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan. Door te vliegen in V-formatie houden ze elkaar uit de wind, waardoor ze sneller hun doel bereiken.

Wie is Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.

Visie & Missie

Visie
Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.

Missie
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Jaarverslag 2014 Samenvatting Jaarplan 2016

Onze werkwijze

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Dat doen we niet alleen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe projecten. Gezamenlijke projecten van bevlogen Nederlanders en mensen ter plekke, die voor structurele verbetering zorgen. Wilde Ganzen helpt daar graag aan mee met kennis, ervaring en geld. Samen maken we van uw project een succes. Nu en in de toekomst. Als je project bij ons past, krijg je 50% premie boven op de fondsen die je zelf werft. Elke opgehaalde euro wordt dus 1,50 waard. Ben (of ken) je iemand met een initiatief dat bij ons past?

Start een project

Programma's

Wilde Ganzen heeft drie programma’s ontwikkeld die voortkomen uit de projecten die we steunen. Deze komen tegemoet aan de behoeftes van Particuliere Initiatieven en/of grassroots-organisaties. Allen van groot belang als investering in de toekomst.

changethegame
Change the Game

Via het Change the Game programma worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf!

De verdeling van rijkdom in de wereld verandert. Daarom heeft Wilde Ganzen het Change the Game Programma geïnitieerd;  een website, online en offline cursussen voor organisaties in lage- en middeninkomenslanden om rechten te claimen en fondsen te werven.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.changethegameacademy.org

reframingthemessage
Reframing the message

Reframing the Message was een programma over positieve, effectieve en eerlijke boodschappen van ontwikkelingssamenwerking. Hoe kun je de ingewikkelde boodschap over armoedebestrijding brengen zonder stereotypen te gebruiken?

Het programma bestond uit trainingen, workshops, een wedstrijd, toolkit en een boek voor particulier initiatief en is in mei 2015 beëindigd. Wilde Ganzen heeft framing nu als thema geïnternaliseerd. Het programma was mede mogelijk gemaakt door de EU en is uitgevoerd met partnerorganisaties in Denemarken en Tsjechië.  Voor meer informatie: Natasja@wildeganzen.nl

worldsbestnews
World’s Best News

De wereld staat er op veel fronten beter voor dan ooit: extreme armoede is wereldwijd gehalveerd en 90 % van de kinderen heeft toegang tot onderwijs. De campagne World’s Best News maakt deze veranderingen zichtbaar.

World’s Best News wil met een landelijke, meerjarige campagne het goede nieuws laten zien. Nieuws dat zich richt op de vooruitgang en mogelijkheden, door samenwerking tussen de publieke en private sector. De campagne is eerder in Denenmarken met veel succes uitgevoerd. Bekijk de Nederlandse site: www.worldsbestnews.nl.

Medewerkers

In Hilversum werkt het team van enthousiaste medewerkers er dagelijks hard aan om al die mooie projecten te helpen realiseren en om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ons waardevolle werk.

 • Tineke Huizinga, Directeur Wilde Ganzen, foto Joachim de Ruiter

  Tineke Huizinga

  Directeur

 • Robert Wiggers

  Robert Wiggers

  Adjunct Directeur

 • Jeroen van der Helden

  Jeroen van der Helden

  Manager Financiën

 • Heleen Reedijk

  Manager afdeling Projecten en Relatiebeheer

 • Liliane Franssen

  Manager afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Bekijk onze medewerkers

Partners

Wilde Ganzen heeft strategische samenwerkingen met een aantal partners. Klik hier om onze strategische partners te bekijken.

Jaarverslag 2014

Dankzij de prachtige initiatieven die wij steunden, konden we de levenssituatie verbeteren voor één miljoen mensen. Bekijk ons Jaarverslag 2014 Wilde Ganzen en Jaarrekening 2014.

Raad van Toezicht

Ir. C.T. Slingerland – Voorzitter
Benoemd 2008, herbenoemd 2012
Directeur AMS Institute

Mw. Dr. M.T. Slager – Vice-voorzitter
Benoemd 2009, herbenoemd 2013
Opleidingsmanager Verpleegkunde, Haagse Hogeschool

Drs. L. Valstar
Benoemd 2010, herbenoemd 2014
Directeur Interval Communicatie

Dhr. R. Vermaas
Benoemd 2013
Oud-Ambassadeur

Drs. J.L. Sebel RA
Benoemd 2014
Partner PwC Accountants N.V.