Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan. Door te vliegen in V-formatie houden ze elkaar uit de wind, waardoor ze sneller hun doel bereiken.

Wie is Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Onze manier is uniek. Wij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen we met onze kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen we samen voor structurele verbetering.

Visie & Missie

Visie
Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.

Missie
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Jaarverslag 2016 Samenvatting Jaarverslag

Onze werkwijze

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage en onze expertise steunen wij projecten in ontwikkelingslanden. Al deze projecten komen voort uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. Dankzij donaties maken we samen van ieder project een succes en zorgen we voor structurele verbetering.

Onze statuten en reglementen, en CAO vind je op deze pagina. Klik voor de contact-pagina.

Steun Wilde Ganzen Start een project

Programma's

Wilde Ganzen heeft drie programma’s ontwikkeld die voortkomen uit de projecten die we steunen. Deze komen tegemoet aan de behoeftes van Particuliere Initiatieven en/of lokale organisaties. Allen van groot belang als investering in de toekomst.

changethegame
Change the Game

Via het Change the Game programma worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf!

De verdeling van rijkdom in de wereld verandert. Daarom heeft Wilde Ganzen het Change the Game Programma geïnitieerd;  een website, online en offline cursussen voor organisaties in lage- en middeninkomenslanden om rechten te claimen en fondsen te werven. Voor meer informatie, kijk op www.changethegameacademy.org

Frame Voice Report!
Frame, Voice, Report!

Ken jij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN? Te weinig mensen weten wat deze 17 doelen zijn.
Wilde ganzen daagt -samen met de 4e Pijler uit Vlaanderen -organisaties uit in Nederland en Vlaanderen
om daar verandering in te brengen. Bedenk een communicatieactie rond een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen en betrek daarbij je partnerorganisatie in het zuiden. Meld je idee aan bij Frame, Voice, Report en wellicht krijgt jouw organisatie subsidie en trainingen om dit communicatieproject ook daadwerkelijk uit te voeren.

worldsbestnews
World’s Best News

De wereld staat er op veel fronten beter voor dan ooit: extreme armoede is wereldwijd gehalveerd en 90 % van de kinderen heeft toegang tot onderwijs. De campagne World’s Best News maakt deze veranderingen zichtbaar.

World’s Best News wil met een landelijke, meerjarige campagne het goede nieuws laten zien. Nieuws dat zich richt op de vooruitgang en mogelijkheden, door samenwerking tussen de publieke en private sector. De campagne is eerder in Denenmarken met veel succes uitgevoerd. Bekijk de Nederlandse site: www.worldsbestnews.nl.

Reframing the message
reframingthemessage

Reframing the Message was een programma over positieve, effectieve en eerlijke boodschappen van ontwikkelingssamenwerking. Hoe kun je de ingewikkelde boodschap over armoedebestrijding brengen zonder stereotypen te gebruiken?

Het programma bestond uit trainingen, workshops, een wedstrijd, toolkit en een boek voor particulier initiatief en is in mei 2015 beëindigd. Wilde Ganzen heeft framing nu als thema geïnternaliseerd. Het programma was mede mogelijk gemaakt door de EU en is uitgevoerd met partnerorganisaties in Denemarken en Tsjechië.  Voor meer informatie: Natasja@wildeganzen.nl

Medewerkers

In Hilversum werkt het team van enthousiaste medewerkers er dagelijks hard aan om al die mooie projecten te helpen realiseren en om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ons waardevolle werk. Ook bij ons werken? Kijk dan op de vacaturepagina.

 • Robert Wiggers

  Robert Wiggers

  Manager Programma’s en Beleidsvorming / Adjunct Directeur

 • Annemieke van Meelis

  Manager Projecten en Relatiebeheer

 • Liliane Franssen

  Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Bekijk onze medewerkers

Partners

Wilde Ganzen werkt intensief samen met een aantal organisaties. Lees hier meer over onze strategische partnerschappen.Partners / Partnerschappen

Jaarverslagen 2016 en 2015

Dankzij de prachtige initiatieven die wij steunden, konden we de levenssituatie verbeteren voor één miljoen mensen. Bekijk ons jaarverslag 2016 inclusief jaarrekening.

Jaarverslag 2016 Samenvatting/printversie 2016 Jaarverslag 2015 Samenvatting/printversie 2015

 

Raad van Toezicht

Mr. H.J.E. Bruins Slot – Voorzitter
Benoemd september 2016

Dhr. R. Vermaas – Vice-voorzitter
Benoemd 2013

Mw. mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Benoemd september 2016
Directeur Move to Change BV en Quatrospect BV

Drs. L. Valstar
Benoemd 2010, herbenoemd 2014
Directeur Interval Communicatie

Drs. J.L. Sebel RA
Benoemd 2014
Partner PwC Accountants N.V.

Mw. Dr. M. Senten MBA
Benoemd in 2017
Hoofd afdeling Onderzoekers, Professionals & Bestuurders van de
Nederlandse Hartstichting