Ganzen in v formatie in blauwe lucht

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan. Door te vliegen in V-formatie houden ze elkaar uit de wind, waardoor ze sneller hun doel bereiken.

Wie is Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Onze manier is uniek. Wij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen we met onze kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen we samen voor structurele verbetering.

Jongens bij waterplaats in Kenia

Visie & Missie

Visie
Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.

Missie
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Jaarmagazine 2018 Meerjarenbeleidsplan 2019-2021

Onze werkwijze

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage en onze expertise steunen wij projecten in ontwikkelingslanden. Al deze projecten komen voort uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. Dankzij donaties maken we samen van ieder project een succes en zorgen we voor structurele verbetering.

Onze statuten en reglementen, en CAO vind je op deze pagina. Klik voor de contact-pagina.

Steun Wilde Ganzen Start een project
Lachende meisjes wassen handen aan kraan in India

Wilde Ganzen en de SDGs

Wilde Ganzen maakt zich sterk voor de realisatie van de Sustainable Development Goals. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030.


Wilde Ganzen en de Sustainable Development Goals (SDGs)
Onze generatie heeft de beste mogelijkheden om wereldwijd te zorgen voor meer gelijkwaardigheid en minder armoede, het tegengaan van klimaatverandering en veiligheid en vrede te bevorderen. In zo’n wereld kan iedereen bloeien, van individu tot multinational.

Dat zijn woorden van het SDG Charter, een organisatie die in Nederland samenwerking faciliteert rondom de Sustainable Development Goals (SDGs). Ook Wilde Ganzen maakt zich sterk voor de realisatie van deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

“De SDGs zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties”, vertelt Rosalie de Bruijn van het SDG Charter. “Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030. Onder de SDGs wordt niet alleen milieu verstaan, ook sociale, economische en veiligheidsdoelen behoren tot de duurzame ontwikkelingsdoelen.”

“Vaak wordt gedacht dat de doelen vooral voor ontwikkelingslanden gelden, maar ook in Nederland hebben we nog een flinke slag te slaan. Om alle uitdagingen aan te pakken hier in Nederland én wereldwijd, is samenwerking essentieel. Want samen kunnen we meer dan waar we zelfs maar van durven dromen.”

SDGs

Zo helpt Wilde Ganzen mee
Alle projecten die Wilde Ganzen steunt dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De bouw van een school in Kenia zorgt voor beter onderwijs (SDG 4). De aanleg van een waterput geeft mensen toegang tot schoon drinkwater (SDG 6) en vrouwen een moestuin geven draagt bij aan doel 8, waardig werk en economische groei. De vrouwen kunnen immers de opbrengst van de tuin verkopen op de markt.

Doordat ze zelf in hun inkomen voorzien, zorgt het ook voor gendergelijkheid (SDG 5) en het vermindert de armoede (SDG 1). De verbouwde groente kunnen de vrouwen aan hun gezin voorzetten (SDG 2, geen honger) en met de inkomsten kunnen ze hun kinderen naar school sturen, waardoor ook een bijdrage aan SDG 4 wordt geleverd.
Uiteindelijk is ons doel om armoede de wereld uit te krijgen en daarmee ook Wilde Ganzen overbodig te maken.

Maar we doen meer
Door het versterken van de kracht van mensen in ontwikkelingslanden, willen we mensen minder afhankelijk maken van buitenlandse hulp en ze optimisme en zelfvertrouwen terug geven. Met trainingen op onze Change the Game Academy dringen we de ongelijkheid in de wereld terug (SDG 10).

En we hebben een speciaal subsidieprogramma waarmee organisaties in Nederland de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen promoten. Frame, Voice, Report! heet het programma, gefinancierd door de Europese Unie en door ons uitgevoerd in samenwerking met de 4e Pijler in Vlaanderen.

SDGs

Programma's

Wilde Ganzen heeft drie programma’s ontwikkeld die voortkomen uit de projecten die we steunen. Deze komen tegemoet aan de behoeftes van Particuliere Initiatieven en/of lokale organisaties. Allen van groot belang als investering in de toekomst.

changethegameChange the Game

Via het Change the Game programma worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf!

De verdeling van rijkdom in de wereld verandert. Daarom heeft Wilde Ganzen het Change the Game Programma geïnitieerd;  een website, online en offline cursussen voor organisaties in lage- en middeninkomenslanden om rechten te claimen en fondsen te werven. Voor meer informatie, kijk op www.changethegameacademy.org

Wist je dat Wilde Ganzen meerdere keren per jaar een introductieworkshop Change the Game Academy organiseert voor Nederlandse organisaties? Zo kun je direct ontdekken wat de meerwaarde is van het programma voor jouw lokale partner. Kijk hier voor meer informatie.

Frame Voice Report!Frame, Voice, Report!

Ken jij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN? Te weinig mensen weten wat deze 17 doelen zijn.
Wilde ganzen daagt -samen met de 4e Pijler uit Vlaanderen -organisaties uit in Nederland en Vlaanderen
om daar verandering in te brengen. Bedenk een communicatieactie rond een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen en betrek daarbij je partnerorganisatie in het zuiden. Lees meer over Frame, Voice, Report of dien meteen je idee in voor een communicatieproject. Wellicht krijgt jouw organisatie dan subsidie en training om het project ook daadwerkelijk uit te voeren.

worldsbestnewsWorld’s Best News

De wereld staat er op veel fronten beter voor dan ooit: extreme armoede is wereldwijd gehalveerd en 90 % van de kinderen heeft toegang tot onderwijs. De campagne World’s Best News maakt deze veranderingen zichtbaar.

World’s Best News wil met een landelijke, meerjarige campagne het goede nieuws laten zien. Nieuws dat zich richt op de vooruitgang en mogelijkheden, door samenwerking tussen de publieke en private sector. De campagne is eerder in Denenmarken met veel succes uitgevoerd. Bekijk de Nederlandse site: www.worldsbestnews.nl.

Reframing the messagereframingthemessage

Reframing the Message was een programma over positieve, effectieve en eerlijke boodschappen van ontwikkelingssamenwerking. Hoe kun je de ingewikkelde boodschap over armoedebestrijding brengen zonder stereotypen te gebruiken?

Het programma bestond uit trainingen, workshops, een wedstrijd, toolkit en een boek voor particulier initiatief en is in mei 2015 beëindigd. Wilde Ganzen heeft framing nu als thema geïnternaliseerd. Het programma was mede mogelijk gemaakt door de EU en is uitgevoerd met partnerorganisaties in Denemarken en Tsjechië.  Voor meer informatie: Natasja@wildeganzen.nl

Medewerkers

In Amersfoort werkt het team van enthousiaste medewerkers er dagelijks hard aan om al die mooie projecten te helpen realiseren en om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ons waardevolle werk. Ook bij ons werken? Kijk dan op de vacaturepagina.

Bekijk onze medewerkers

Partners

Wilde Ganzen werkt intensief samen met een aantal organisaties. Lees hier meer over onze strategische partnerschappen.

Partners / Partnerschappen

Jaarverslagen

Kom meer te weten over de resultaten van Wilde Ganzen en onze financiën.

Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018 (English) Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015
Lachend afrikaans kind met bruine trui

Toezicht

Wilde Ganzen heeft sinds 2001 een CBF-Keurmerk. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het geld dat jij aan Wilde Ganzen schenkt. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. Via onderstaande knop kun je ons erkenningspaspoort bij het CBF bekijken:

Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een erkend goed doel kun je dus gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via 033-2045555 of service@wildeganzen.nl.

Raad van Toezicht

Mr. H.J.E. Bruins Slot
Functie: Voorzitter en lid Remuneratiecommissie
Benoemd 2016

Dhr. R. Vermaas
Functie: Vice-voorzitter
Benoemd 2013 en herbenoemd 2017

Mw. mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Functie: Lid en voorzitter Remuneratiecommissie
Benoemd 2016
Directeur Move to Change BV en Quatrospect BV

Drs. J.L. Sebel RA
Functie: Lid en voorzitter Auditcommissie
Benoemd 2014
Partner PwC Accountants N.V.

Mw. Dr. M. Senten MBA
Functie: Lid en lid auditcommissie
Benoemd 2017
Hoofd Allianties, Wetenschap & Innovatie Nederlandse Hartstichting

Mw. drs. P.R. Eenhoorn
Functie: Lid
Benoemd 2018
Manager Marketing en Communicatie UvA, Science Faculteit

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.