Dorpsbewoners in Burkina Faso zuchten onder de droogte. Elk jaar, van oktober tot en met juni valt er nauwelijks regen en is er een groot tekort aan water. Met de aanleg van dammen en een moestuin hebben de bewoners weer zicht op betere tijden.

Het West-Afrikaanse land Burkina Faso ligt in de Sahel en is omsloten door andere landen. Er valt steeds minder regen en dat heeft grote gevolgen voor de dorpsbewoners. Klimaatverandering is hier duidelijk waarneembaar. De ooit zo vruchtbare grond verdroogd. En dat terwijl de bevolking zo afhankelijk is van de landbouw.

In actie

De lokale organisatie FAS kwam samen met Stichting Steunfonds Sahelprojecten in actie om de mensen in de dorpen Salétenga en Zomkomé te helpen. Bij FAS werken mensen veel technische kennis hebben van de aanleg en onderhoud van dammen, watervoorzieningen en moestuinen.

Water uit het regenseizoen opslaan

Het doel was dan ook om zoveel mogelijk water gedurende het jaar vast te houden in deze regio. Salétenga heeft op dit moment door haar geïsoleerde ligging helemaal geen watervoorziening. Daar is een dam aangelegd. Zomkomé had al een wateropslag, maar door de droogte was de dijk kapotgegaan. Die dijk is hersteld. Zo kan het water dat in het regenseizoen valt, worden opgeslagen.

Ecologische moestuin

Daarnaast is er een ecologische moestuin aangelegd voor vijftig vrouwen. De helft van deze groep bestaat uit vrouwen die gevlucht zijn voor het geweld verderop in het land. Door de tuin krijgen de dorpsbewoners meer en betere voeding. Dat is goed voor de gezondheid. Doordat er nu water is, kunnen de vrouwen ook in het droge seizoen groente verbouwen. De inkomsten uit verkoop van groenten komen ten goede aan scholing en de gezondheid van de kinderen.

Duurzaam project in half jaar gelukt

Zowel de twee watervoorzieningen als de moestuin hebben comités die toezien op onderhoud en de aankoop van gereedschap en zaden. Zo zorgen de bewoners er zelf voor dat dit een duurzaam project is, waar ze nog jarenlang van kunnen profiteren.

Wij deden begin februari 2023 een oproep om dit project te steunen. Nauwelijks een half jaar later was het geld binnen en waren de werkzaamheden uitgevoerd. Een prachtig resultaat!

Project in het kort

  • Hiermee help je 20000 mensen
  • € 88.726
  • Burkina Faso
  • Geen honger
  • 2022.0032