De situatie voor mensen met een beperking was altijd al schrijnend in Oekraïne, maar de huidige oorlog maakt dat er niet beter op. Oekraïne behoort tot de landen met het hoogste aantal mensen dat permanent in een instelling leeft. Dit is het gevolg van beleid dat uit de Sovjet-Unie stamt om mensen met een ‘afwijking’ weg te bergen. Het is officieel beleid van de Oekraïense regering om instellingen te sluiten, maar de praktijk is weerbarstig… 

Op dit moment leven meer dan 100.000 kinderen gescheiden van hun ouders en familie in een instelling. Voor kinderen met een beperking ontbreekt daar volledig het perspectief op een liefdevol leven en volwaardige deelname aan de samenleving. Als een kind met een beperking eenmaal in een instelling is opgenomen, volgt levenslange opsluiting onder omstandigheden die vaak hemelschrijnend zijn. Ondervoeding, mishandeling, emotionele verwaarlozing, infectieziektes, seksueel misbruik… het komt allemaal veel te vaak voor.

Vroegtijdige zorg

Om dit probleem bij de kern aan te pakken steunden we dit project van National Assembly of Disabled Persons of Ukraine en Stichting SOFT tulip. Alles draait om de opzet van een systeem voor vroegtijdige zorg. Het doel is om kinderen met een beperking van nul tot drie jaar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van. Ouders zorgen in dit systeem zélf voor hun kind en worden ondersteund door professionals. Zo voorkomen we dat kinderen in een instelling worden geplaatst. Vanwege de stress van de oorlog is dit belangrijker dan ooit.

350 gezinnen zijn geholpen

Ondanks de oorlog is het gelukt om bij 350 gezinnen tijdig in te grijpen en ouders en kinderen te helpen. Ook hebben Nederlandse zorgmedewerkers trainingen gegeven aan hun collega’s in Oekraïne. Daarnaast is samenwerking tussen zorginstellingen, scholen, sociaal dienstverleners en ouders verbeterd en wordt geprobeerd wetgeving aangepast te krijgen. Er zijn drie nieuwe wetsvoorstellen op papier gezet.

Een mooi project dat voorkomt dat kinderen opgroeien in een instelling en dat ouders de juiste kennis en middelen geeft om voor hun eigen kind te zorgen. Bedankt voor jouw donatie!

Project in het kort

  • Hiermee help je 2000 mensen
  • € 96.000
  • Oekraïne
  • 2022.0191