Net toen de coronacrisis ook in India uitbrak, overleed de man van Namita. Ze bleef in hun vervallen woning achter met drie kinderen, van 15, 13 en 9 jaar…

Namita woont al jaren in Pinglabeda Village, een klein dorp in het Boudh district. Haar man was priester in de tempel vlakbij hun huis. Met het weinige geld dat hij daarmee verdiende kon Namita net haar kinderen van genoeg eten voorzien. Zelf verdient ze nauwelijks iets met kleine klusjes, dus het waren al jaren financieel heel moeilijke tijden voor het gezin. Een fatsoenlijk huis konden ze niet betalen: ze wonen in een vervallen hut, meer is het eigenlijk niet.

Radeloos

Net toen de coronacrisis uitbrak in India, overleed Namita haar man geheel onverwacht aan een hartaanval. Namita was radeloos, want hoe moest ze nu ooit genoeg voedsel voor haar kinderen kopen? Door de coronacrisis was het voor haar onmogelijk om nog ergens een baantje te vinden en een uitkering krijgt ze niet.

Met steun van Wilde Ganzen schoot de Indiase organisatie YCDA te hulp. Het gezin kreeg voedselpakketten om de komende maanden te overleven en de kinderen kregen onderwijsmateriaal, kleurboeken en potloden, zodat ze thuis door konden gaan met leren.

Voedsel en onderwijs

Zoals Namita zijn er talloze vrouwen en gezinnen die leven van dag tot dag. Als er dan een inkomen wegvalt, stort hun hele toekomst is. Met dit project hebben in ieder geval duizend mensen voedselpakketten gekregen en vijfduizend kinderen voorlichting en onderwijsmaterialen. Bedankt voor je steun!