Herdersfamilies in Mongolië willen de toekomst van hun kinderen verbeteren. Met een nieuw driejarig plan investeren we in onderwijs en gezondheid.  

Terwijl de wind over de weidse vlaktes blaast, proberen herders in Mongolië geschikte weidegrond voor hun vee te vinden. Door klimaatverandering wordt vruchtbare grond steeds schaarser. De winters hier zijn lang en koud, de zomers kort en droog. Het zorgt voor onzekerheid. Is er nog genoeg voedsel te vinden voor het vee? Terwijl er vroeger ruimte genoeg was voor iedereen, zijn er nu soms conflicten over stukken grond waar nog genoeg gras groeit.

Achtergesteld door de overheid 

Naast hun toekomst als herder hebben deze traditionele nomaden nog andere zorgen. Deze Khazakhs voelen zich achtergesteld. Doordat ze een eigen taal spreken en eigen tradities hebben, worden ze door de Mongoolse overheid al decennialang zowel economisch als sociaal achtergesteld.  

Driejarig stimuleringsprogramma

Met een speciaal driejarig programma willen we de toekomst van deze herdersfamilies verbeteren. De lokale organisatie Source of Steppe Nomads NGO heeft samen met Stichting Vrienden van Steppenomaden Mongolië een plan opgesteld om de gezondheid en het onderwijs voor een grote groep herders aan te pakken. 

Beter onderwijs

Met jouw hulp investeren we in onderwijs. Kleine kinderen worden straks vanaf de kleuterschool al beter begeleid, zodat de overstap naar de basisschool minder groot wordt. Met training voor leerkrachten en meer (les- en speel)materialen in kleuterscholen maken we dit mogelijk. Ook stimuleren we de kinderen om zowel Mongools als Engels onder de knie te krijgen. Met naschoolse opvang krijgen kinderen die dat willen en nodig hebben, bijles.  

Betere gezondheid Een mobiele dokter in een afgelegen gebied in Mongolië.

Om de gezondheid te verbeteren investeren we in tandheelkunde. Op de steppe zijn geen tandartsen. Daarom is het belangrijk dat gebitten gecontroleerd worden en kinderen les krijgen in tandenpoetsen. Ook extra vitamines en trainingen over gezond eten helpen deze nomaden. Om daadwerkelijk meer groenten te kunnen eten, krijgen de families zaden en gereedschap en planten we bomen. Daarmee stimuleren we de aanleg van groentetuinen en gaan we erosie tegen.  

Dit is een veelomvattend project. En ook niet iets wat in één jaar gerealiseerd is. Daarom steunt Wilde Ganzen deze plannen drie jaar lang. Help je ook mee?  

Project in het kort