Kinderen die slechtziend of blind zijn en mensen met albinisme, krijgen in Zimbabwe vaak geen goede hulp. Er is geen opticien in de buurt en ook professionele zorg kan stukken beter. Met uw steun krijgen ze oogmetingen, een bril, hulpmiddelen en begeleiding. 

Negentig procent van alle mensen met een visuele beperking in de wereld woont in een ontwikkelingsland. Daarom werkt Wilde Ganzen al meer dan dertig jaar samen met Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands om onnodige blindheid te voorkomen. 

Discriminatie van slechtzienden

Ook in Zimbabwe kijken mensen nog steeds raar aan tegen mensen met slechtziendheid. Vooral kinderen worden achtergesteld. Wie niet goed kan zien is, zal ook wel niet kunnen leren is de redenering. Daar hebben deze kinderen de rest van hun leven last van. Velen verlaten school veel te vroeg of gaan helemaal niet, omdat ze niet goed kunnen zien. Daarnaast is er groep mensen met albinisme. Bij deze ziekte ontbreekt pigment in de huid, waardoor ze een witte huidskleur hebben. Vaak hebben mensen met albinisme ook oogproblemen. Deze groep wordt in Zimbabwe gediscrimineerd.

In het noorden van het land staat het Sekuru Kaguvi Hospital (SKH). Dit ziekenhuis heeft een grote afdeling oogheelkunde, maar kampt met tekorten. Zo is er te weinig kennis onder het personeel over slechtziendheid en is er nauwelijks materiaal om kinderen goed te kunnen helpen.  

Hulpmiddelen, trainingen en goede voorlichting

Met jouw steun willen we ervoor zorgen dat jaarlijks meer dan 200 kinderen uit de omgeving van het ziekenhuis goede oogzorg krijgen. Deze kinderen krijgen een oogmeting en verdere behandeling, zoals low vision onderzoek, als dat nodig is. Ze krijgen een bril, hulpmiddelen zoals loupes, en medicijnen. Kinderen en jongvolwassenen hebben zo meer kans om onderwijs te (blijven) volgen, en daardoor ook een grotere kans op werk. Mensen met albinisme krijgen tevens zonnebrandcrème om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen de felle zon. 

Daarnaast krijgt het medisch personeel trainingen en wordt er voorlichting gegeven over slechtziendheid en de aanpak ervan. Samenwerking met organisaties van mensen met een handicap en met scholen wordt bevorderd. Dit alles zorgt ervoor dat deze kinderen een veel betere toekomst krijgen!  

Project in het kort