Leerlingen van drie secondary schools in het Masaigebied van Noordoost-Tanzania trekken dagelijks het woud in om hout te sprokkelen en te kappen voor het koken. Met kaalslag en bodemerosie tot gevolg. En ook nog eens vermoeide leerlingen die zich bij terugkomst niet meer op de les kunnen concentreren!  Om dit te voorkomen willen de scholen biogasinstallaties om daarmee o.a. dagelijkse maaltijden voor de leerlingen te bereiden.

De landbouw technieken die nu worden toegepast in de regio zijn niet duurzaam en er is overexploitatie van de grond. Dit leidt tot uitputting van de grond en steeds kleinere opbrengsten van gewassen. Wanneer men getraind wordt in en overstapt op duurzame technieken, gaan betere gewasopbrengst en biodversiteit hand in hand. Je moet wellicht wennen aan het idee maar het biogas gaat gewonnen worden bij voorkeur met gebruik van de ontlasting uit de toiletten. Het bijproduct dat vrijkomt bij de vorming van biogas zal als natuurlijke bemester gebruikt voor de schooltuinen.

Raad en daad

De drie scholen, Moipo, Lembeni en Nyumba ya Mungu zijn al gestart met de aanleg van schooltuinen, waarin fruitbomen geplant worden en groentes worden gekweekt. Leerlingen zijn samen in environmental committees (duurzaam milieu werkgroepen) bij het beheer daarvan betrokken. Stichting Stipulae stimuleert met raad en daad de scholen bij de ontwikkeling van hun duurzame schoollandbouw en het duurzaam omgaan met hun leefomgeving.

Project in het kort

Duurzame omgang met leefomgeving

Het project omvat de aanleg van biogassystemen bij de drie scholen en biogasbranders/pitten in de schoolkeukens. De lokale partner Sustainable Agriculture Tanzania (SAT) in Morogoro geeft allerlei trainingen op het gebied van duurzame landbouw. Zowel leerlingen als docenten zullen training Duurzame en biologische landbouw volgen, en daarbij komen tevens ondernemerschap, sparen, kredietverlening en algemene levensvaardigheden aan bod. Tot slot zullen in de schoolkeukens bio-gasbranders worden geïnstalleerd.

 

Wil je dit duurzame project steunen, dan kan je doneren op deze pagina. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage. Je kunt ook een bijdrage overmaken op rekening 40.000 van Wilde Ganzen te Hilversum, o.v.v. Webproject 2016.913.