Drup, drup, drup. De 10-jarige Aarav kreeg telkens regendruppels op zijn hoofd. Kon hij maar ergens anders zitten, zodat hij niet precies onder de lekkage in het dak zat. Helaas zat het donkere lokaal propvol kinderen, waardoor er geen andere plekken waren. Gelukkig is dit niet meer de harde realiteit.

De bevolking van India wordt ingedeeld in kasten. Ook al is dit systeem officieel afgeschaft, in de praktijk leeft het nog steeds. Mensen die buiten het kastesysteem vallen zijn doorgaans zeer arm en staan onderaan de maatschappelijke ladder. Wie hier voor een dubbeltje is geboren, wordt maar zelden een kwartje. Goed onderwijs is de sleutel voor verbetering. Alleen met kennis kunnen arme kinderen vooruitkomen in hun leven. Daarom is het zo belangrijk dat wij opkomen voor deze kwetsbare groep.

Witte mieren en lekkage door asbestdaken

In de plaats Bodopoda in de deelstaat Odisha verkeerde de basisschool in slechte staat. In de regentijd lekte het water door het dak, waardoor wanden en meubels kapot gingen. Witte mieren knaagden aan de balken van het asbestdak, waardoor op den duur een gevaarlijke situatie ontstond In de lokalen zelf waren nauwelijks ramen en werd het in de hete zomers erg benauwd. Om het allemaal nog erger te maken was er een groot tekort aan ruimte: voor de oudste leerlingen was er zelfs helemaal geen lokaal beschikbaar.

Meer lokalen en een nieuw dak

De overheid heeft niet genoeg geld om alle schoolgebouwen in het land goed te onderhouden. Daarom heeft de Indiase organisatie VOS samen met de Nederlandse stichting Actie Calcutta de touwtjes in handen genomen. Samen hebben ze deze school gerenoveerd. Met de komst van een nieuwe bovenverdieping en een nieuw dak, is de school zo goed als af. Om het nog extra mooi te maken is er nieuw meubilair gekocht, zodat al die versleten tafels konden worden vervangen. Deze kinderen hebben nu de school die zij verdienen!

Project in het kort