Met een project dat zich in het verleden al bewezen heeft, willen we jongeren in de Democratische Republiek Congo een vakopleiding geven en de mogelijkheid bieden een eigen onderneming op te zetten.

In de regio Noord-Kivu leven veel mensen in armoede en zijn rebellengroepen actief die continu angst zaaien. Jongeren die in deze regio opgroeien zien hun toekomst niet erg positief in. Ze raken op het criminele pad, stelen gewassen en plunderen vee. Sommigen sluiten zich aan bij de rebellengroepen, wat zorgt voor nog meer onrust en onveiligheid. Door de armoede raken veel jonge meiden ongewild zwanger.

Vrede en ontwikkeling

De organisatie ACPDI probeert de inwoners in deze regio een hart onder de riem te steken door sociaaleconomische programma’s op te zetten. Ze houden zich bezig met vrede en goed bestuur, voedselzekerheid en natuurbescherming. Sinds 2017 krijgt deze organisatie steun van Wilde Ganzen en Stichting 4u2develop.

ACPDI wil rust, vrede en ontwikkeling in de regio brengen. Daar hebben ze de afgelopen jaren een mooi programma voor ontwikkeld waarbij jongeren vakopleidingen krijgen, in combinatie met sociale trainingen. Inmiddels zijn al 1346 kansarme jongeren opgeleid.

De gemeenschap helpt en betaalt mee

Dit mooie programma willen we met jouw steun voortzetten op verschillende plekken in de regio. De gemeenschap zelf stelt een plek beschikbaar om de trainingen uit te voeren en betaalt een deel van de kosten voor studiemateriaal. Dertig jongeren, onder wie veel ongehuwde moeders, krijgen een vakopleiding inclusief les in lezen en schrijven, training in ondernemerschap en sociale trainingen.

Spaar- en kredietgroepen voor eigen bedrijf

Vervolgens gaan deze jongeren aan de slag op een werkplaats en worden ze gemotiveerd om samen spaar- en kredietgroepen op te zetten. Door geld aan elkaar uit te lenen kunnen ze in kleine groepjes een bedrijf opzetten.

Doordat dit programma al even loopt, weten we dat jongeren die een vak leren en een eigen inkomen verdienen, gerespecteerde mensen in de gemeenschap worden en een actieve rol gaan spelen. Ze gaan zich daardoor niet meer bezighouden met crimineel gedrag of aansluiten bij een rebellengroep.

Een bewezen succes

Dit project heeft zich dus al bewezen. Met jouw steun kunnen we het voorzetten voor nieuwe jongeren in de regio. En zorgen we voor een stabiele samenleving en meer vrede. Help je mee?

Project in het kort