Vrouwen in de oase van Siwa in Egypte ‘verdwijnen’ na hun huwelijk in een wereld die onbereikbaar is voor buitenstaanders. Deelname aan het openbare leven is onmogelijk. Deze vrouwen willen we zelfvertrouwen geven en mondiger maken. 

Siwa ligt aan de rand van de Grote Zandzee in Egypte. Het is een geïsoleerde plek in de woestijn waar ongeveer 40.000 mensen wonen. Het is een hele traditionele gemeenschap. De strikte cultuur dicteert volledige scheiding van mannen en vrouwen na het huwelijk (vaak al op de leeftijd van 16 jaar). Deze vrouwen ‘verdwijnen’ en leiden een eigen leven, ver van de bewoonde wereld.

Ondergeschikte rol

De enige twee taken van deze vrouwen zijn het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Van jonge meisjes wordt verwacht dat zij hun moeder helpen en dezelfde ondergeschikte rol op zich gaan nemen. Dit maakt vrouwen volledig afhankelijk van hun echtgenoten en in geval van scheiding worden ze teruggestuurd naar hun familie.

Meiden krijgen meer verwachtingen van het leven

Gedurende vele eeuwen heeft deze traditie overleefd, maar tijden veranderen. Met kleine stapjes komen ook de mensen in Siwa in aanraking met de buitenwereld. Meisjes en vrouwen zien andere levensstijlen en beginnen meer verwachtingen van het leven te krijgen. Steeds meer meiden krijgen hoger onderwijs, wat cruciaal is voor hun vrijheid en welzijn.

De vrouwen hebben een eigen stichting opgericht

De afgelopen zeven jaar is stichting ConnectIn Groups bezig met activiteiten voor de vrouwen in Siwa. Dit was voornamelijk gericht op het maken van traditionele producten. Vervolgens heeft deze stichting de vrouwen ondersteund bij het opzetten van hun eigen stichting. Dat hebben ze gedaan! Women of Shali is de eerste vrouwenorganisatie in de oase.

Elkaar helpen

Deze stichting wil nu twee vrouwengroepen oprichten. In de eerste groep kunnen vrouwen elkaar kunnen ondersteunen bij de uitdagingen van werken buitenshuis. In de tweede groep helpen de vrouwen elkaar met onderwijs om zo werk te vinden als sieradenmaker of als leerkracht.

Doorbreken van traditionele rollen

Dit project is voor deze vrouwen een prachtige kans om traditionele rollen te doorbreken en op te komen voor hun eigen zelfstandigheid. Waar mogelijk worden de traditionele leiders en de lokale overheid bij dit project betrokken, zodat de vrouwen ook door hen gesteund worden in hun poging de cultuur te veranderen.

Wil je deze krachtige vrouwen steunen? Maak dan een donatie aan ons over!

Project in het kort