Wanneer je met Wilde Ganzen wilt samenwerken is het van belang dat je project wordt uitgevoerd in een land dat op de lijst van het Development Assistance Committee (DAC) staat. Het DAC is een internationaal forum van rijke landen die wereldwijd de meeste ontwikkelingshulp leveren. Ook Nederland hoort hierbij.

Doelstelling DAC

De doelstelling van de DAC is het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking en uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Zo werken we samen naar een toekomst waarin geen enkel land meer afhankelijk zal zijn van hulp.

De landen op de lijst van DAC noemen we ODA-ontvangers. ODA staat voor Official Development Assistance.

DAC-landenlijst

Het DAC hanteert een lijst van landen die in aanmerking komen voor ontwikkelingshulp. De landen op deze lijst noemen we ODA-ontvangers. ODA staat voor Official Development Assistance. Iedere drie jaar wordt deze lijst geüpdatet.

Het DAC gebruikt hiervoor gegevens van de Wereldbank over het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Ook landen die door de Verenigde Naties worden gekenmerkt als ‘minst ontwikkelde landen’ komen op de lijst.

Op de kaart hieronder zie je welke landen nu op de DAC-landenlijst staan.

Een wereldkaart met alle DAC-landen.