Alle ouders willen graag dat hun kind naar school gaat. Maar wat doe je als er geen school in de buurt is? Om armoede te doorbreken vinden veel ouders thuisblijven geen optie. Dan maar naar een internaat? Een duivels dilemma waarover we graag met onze partners in gesprek gaan.

Kinderen horen liefdevol en goed verzorgd op te groeien, het liefst in het eigen gezin. Veel internaten schieten tekort in de opvang van kinderen. Ze bieden een bed, eten en een dak boven het hoofd. Maar vaak schiet goede zorg en liefde erbij in.

Johanne van Wilde Ganzen in India.
Johanne van Dijk van Wilde Ganzen op werkbezoek in India.

Zorgwekkend

Bezoeken van medewerkers van Wilde Ganzen aan internaten bevestigen dit beeld. Zo bezocht adviseur projecten Johanne van Dijk eind vorig jaar verschillende scholen met internaten in India. “Wat we zagen was zorgwekkend. Kinderen zagen soms het hele jaar hun ouders niet. Ze sliepen opeengepakt in kleine zalen, met weinig begeleiding. Zo was er in een internaat ’s avonds maar één beveiliger aanwezig. Moet je voorstellen dat een kind van acht gepest wordt of verdrietig is, die kan nergens naartoe…”

Hoewel Wilde Ganzen inziet dat internaten soms nodig zijn, stimuleren we alternatieve opvang en verbetering van de internaten. Het is voor kinderen, zeker als je jonger bent dan twaalf jaar, bijvoorbeeld heel aangrijpend en indringend om zolang van huis te zijn. In India zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van een groot aantal scholen met een internaat. “We hebben uitgelegd dat het schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen als ze ver van eigen gezin en zonder liefde en goede verzorging opgroeien”, vertelt Johanne. “Daarbij bleek dat we het met elkaar eens waren.” Het resultaat van die gesprekken is dat het bestuur vanaf nu gaat stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. “Ze gaan kleine dorpsscholen oprichten, zodat kinderen dichter bij huis les kunnen krijgen. Voor wie nog steeds te ver bij een school vandaan woont, gaan schoolbussen ingezet worden.”

Kinderen hebben liefde nodig en moeten zeker als ze jong zijn, in bescherming worden genomen. Gelukkig zien we dat hier steeds meer aandacht voor komt.

— Johanne van Dijk - Wilde Ganzen
Kinderen in paarse schooluniformen voor hun school in India.
Enthousiaste schoolkinderen in India.

Goede alternatieven voor een internaat

Wij weten ook dat we de opvang van kinderen niet van de ene op de andere dag kunnen veranderen. Extra scholen bouwen is de beste oplossing om scheiding tussen kinderen en hun gezin te voorkomen. Zolang dat niet haalbaar is, is het plaatsen van kinderen in een zorgzaam gastgezin vlakbij de school een goed alternatief. Ondertussen stimuleren we internaten om hun kinderbeschermingsbeleid op orde te krijgen en uit te voeren. Samen met onze projectpartners willen we ons hier graag voor inspannen, zodat kinderen nu en in de toekomst genoeg liefde én goed onderwijs krijgen!

Ga met ons in gesprek

Heb je zelf een project met een internaat of heb je ideeën hoe de opvang of scholing van kinderen beter kan? Wij gaan graag met je in gesprek! Je kunt hier voor terecht bij Johanne of een van de andere projectmedewerkers.