Wereldwijd leven miljoenen kinderen in een instelling, weeshuis of internaat. Soms is het de enige oplossing, maar vaak is het onnodig. Kinderen horen op te groeien bij hun ouders en familie of in kleinschalige opvang in eigen omgeving, omringt door liefde en persoonlijke aandacht. Wilde Ganzen steunt dan ook projecten waarbij gekeken wordt naar de beste oplossing. En vaak is dat gewoon thuis.

Een jongen met een beperking zit op een schommel in Sri Lanka
Deze kinderen met beperking en hun families worden dagelijks ondersteund, zodat de kinderen thuis kunnen opgroeien in plaats van in een tehuis.

Grootschalige opvang van kinderen neemt gelukkig steeds meer af. Internaten en weeshuizen zijn in Nederland bijna allemaal verdwenen. In arme landen sluiten ook steeds meer overheden deze instellingen en raken mensen overtuigd van de psychologische schade die ontstaat als kinderen in een instelling opgroeien. In plaats daarvan komen er meer en meer lokale initiatieven om kinderen in de eigen gemeenschap op te vangen. Een goede ontwikkeling die wij van harte ondersteunen!

Uit onderzoek blijkt dat slechts twintig procent van alle kinderen in weeshuizen wees is.

Vier redenen waarom kinderen niet in een tehuis horen:

  1. Het scheiden van kinderen van familie en gemeenschap brengt schade toe aan hun gezondheid en ontwikkeling.
  2. Kinderen die opgroeien in een instelling hebben vaak moeite om hun weg (terug) te vinden in de samenleving.
  3. Het komen en gaan van personeel en vrijwilligers zorgt voor hechtingsproblemen.
  4. Opvang binnen de eigen gemeenschap is goedkoper dan grootschalige opvang.

Uit onderzoek blijkt dat slechts twintig procent van alle kinderen in weeshuizen wees is. Dat betekent dat de overgrote meerderheid nog een moeder, vader of familielid heeft!

Alternatieven voor kinderen in weeshuizen

Kleine kinderen die uit armoede in een weeshuis worden geplaatst: dat is een probleem dat we samen met lokale partners willen en kunnen voorkomen.

Dit zijn alternatieven die Wilde Ganzen steunt:

  • Terugplaatsing in eigen gezin.
  • Het bieden van financiële zorg aan het (pleeg)gezin.
  • Het zoeken van potentiële pleegouders in eigen omgeving.
  • Trainingen en opvoedondersteuning van (pleeg)ouders.
  • Het betrekken van de gemeenschap.

Weeshuistoerisme

Nederlanders die op vakantie in een arm land onder de indruk raken van de armoede en kinderen in een weeshuis willen helpen. Ook studenten willen met de beste bedoelingen stage lopen in een tehuis. Weeshuizen draaien vaak op deze vormen van weeshuistoerisme. Het is een verdienmodel dat er juist voor zorgt dat tehuizen blijven bestaan en kinderen er naar toe worden gestuurd.

Van internaat naar thuis

Wat te doen als ouders hun kind het best mogelijk onderwijs willen geven en er geen (goede) school in de buurt is? Thuisblijven is voor deze ouders geen optie, waardoor kinderen jarenlang opgroeien in een internaat.

Een groepje kinderen op school
Er zijn genoeg alternatieven voor tehuizen en internaten.

Wilde Ganzen steunt lokale organisaties en hun Nederlandse partner ook in dit geval bij het vinden van alternatieven. Zo kunnen we helpen bij de aanschaf van een schoolbus of brengen we het onderwijs dichter bij het gezin met een school op wielen, steunen we huiswerkbegeleiding en helpen we mee de kwaliteit van lokale scholen te verbeteren.

Kinderen met een handicap

Een andere belangrijke groep is kinderen met een handicap of andere beperking. Deze kinderen komen vaak in een instelling terecht omdat de ouders te arm zijn om goed voor hun kind te zorgen of zich schamen en gediscrimineerd voelen. Vaak ook dringen artsen of de omgeving er op aan hun kind over te dragen aan een de zorg van anderen.

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, met zoveel mogelijk geluk, liefde en begrip.

Sommige kinderen hebben specialistische hulp nodig en dat kan alleen in een instelling. Maar in veel gevallen kan een kind best thuis opgroeien, als er maar hulpmiddelen ter beschikking komen en begeleiding gegeven wordt. Wat is er nodig om een kind gelukkig te laten zijn? Dat is de vraag waar het om moet draaien.

Goede zorg aan huis

In de praktijk betekent het dat we projecten steunen die hulp bieden aan ouders, zodat zij hun kind op de beste manier en met alle liefde kunnen verzorgen. Ook steunen we de inzet van hulpverleners en voorlichtingsprojecten om de acceptatie van kinderen met een beperking in de buurt te bevorderen.

Drie kleuters in hun klas in Peru.
Wilde Ganzen steunt lokale organisaties bij het vinden van alternatieven voor tehuizen.

Als een kind echt niet thuis kan opgroeien, dan steunen we kleinschalige opvang in een veilige omgeving. Daarbij vinden we het ontzettend belangrijk dat er streng wordt gelet op het voorkomen van misbruik, dat het personeel goede zorg levert en let op hygiëne. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en voor plezier en ontspanning.

Geluk, liefde en begrip

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, met zoveel mogelijk geluk, liefde en begrip. Om dit voor elkaar te krijgen werkt Wilde Ganzen intensief samen met organisaties in ontwikkelingslanden, met partners in Nederland, adviseurs en deskundigen. Ook zijn wij lid van Better Care Network Netherlands, een netwerk van organisaties dat hulp biedt aan kinderen en kennis deelt.

Zo steunen wij samen met onze donateurs mensen die met veel liefde en zorg het beste willen voor ieder kind!

Whitepapers

Wil je meer weten over ons kinderbeleid? Lees dan onze whitepapers over dit onderwerp. We hebben er drie: