Stichting Fairtrade Gemeente Nederland is de grote winnaar geworden van de prijsvraag ‘Betrek en verjong je achterban’. Afgelopen zaterdag won deze organisatie 4500 euro tijdens de Wilde Ganzendag 2024 in Amersfoort. De jury noemde hun plan ‘goed doordacht en concreet’.

De prijsvraag ‘Betrek en verjong je achterban’ is door Wilde Ganzen in het leven geroepen om met name jongere doelgroepen beter te betrekken bij wat er in de wereld gebeurt. Want we kunnen het ons niet permitteren om ons af te sluiten van de ontwikkelingen en uitdagingen waar we met z’n allen als wereldburgers mee te maken hebben. 

Gastlessen over voeding en kleding

Stichting Fairtrade Gemeente Nederland bedacht het programma Young + Fair. Dit is een lesprogramma voor en door jongeren. De organisatie ontwikkelde twee gastlessen met de thema’s Fair Food en Fair Fashion. De jury noemde dit een goed doordacht plan dat voortbouwt op bestaande netwerken en contacten met scholen. Het betrekt jongeren op een mooie manier als gastdocenten. De boodschap is constructief, en de nadruk op het handelingsperspectief voor jongeren werd als sterk punt gezien. Het prijzengeld van 4500 euro mag Fairtrade Gemeente gebruiken om het plan uit te voeren.  

Beeldvorming en medische kennis

De tweede prijs was voor stichting iMPACT direct. Zij kwamen met een plan om verhalen van Afrikaanse goede doelen te vertellen door Afrikaanse videomakers. De bijdrage die dit project levert aan meer gelijkwaardige beeldvorming en een positief en constructief narratief over Afrika, was voor de jury doorslaggevend.  

De derde prijs was voor Mustangh Foundation. Deze stichting van medische studenten van Maastricht University organiseert een avondcursus over de tropen. Tijdens dit Tropenblok krijgen studenten informatie over specifieke medische onderwerpen die met tropengeneeskunde te maken hebben. De jury was met name te spreken over het betrekken van artsen uit de tropen zelf als docenten en de voorlichting over ‘white saviourism’, dat gaat over de soms problematische houding van westerse studenten in ontwikkelingslanden.