Daar staan ze. Zuster Josefa Ng’ona en Ineke Hendrickx. Dromend van hun middelbare school voor meisjes. En die droom wordt werkelijkheid.

Zuster Josefa weet het nog goed. Ze was een klein meisje dat aan de hand van haar vader naar de kerk liep. Ineens overspoelde haar een gevoel; een droom die ze nog een tijd met zich mee zou dragen. Eerst in het klooster waar ze jaren verbleef. Totdat het tijd werd om dat leven achter haar te laten en de droom werkelijkheid te maken: een plek waar je jezelf kan zijn, waar je tot bloei kunt komen en waar je op de gemeenschap kunt vertrouwen. Die droom is ze nu op 78-jarige leeftijd aan het vervullen.

Zuster Josefa in Malawi.

Bekijk het verhaal van Josefa (3:50 minuut)

 

Op latere leeftijd besloot Ineke Culturele Antropologie te gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze studeerde cum laude af met haar onderzoek naar het dagelijkse leven, de rituelen en de positie van vrouwen in Malawi. Zuster Josefa hielp haar als tolk, maar ook om meer duiding te krijgen van de Malawiaanse cultuur. Ineke voelt zich zo nog meer verbonden met het land. Regelmatig pendelt ze tussen Venlo en Malawi.

Diepe vriendschap

De vriendschap die toen ontstond is diep, de vrouwen stimuleren elkaar om niet te blijven dromen maar hun visie om te zetten naar realiteit. In het dorp Mganja hebben ze samen een kleine gemeenschap opgericht. Het begon met de aanleg van een waterput die er tevens voor zorgde dat de vrouwen in de omgeving op kleine akkers hun groente kunnen verbouwen. Voor hun eigen familie en voor de verkoop. Beetje bij beetje zien de vrouwen in dat het werkt om organisch te boeren, iets wat Josefa en Ineke hen laten zien, maar niet opdringen.

Deze vrouwen stimuleren elkaar om niet te blijven dromen maar hun visie om te zetten naar realiteit.

De vriendschap tussen Ineke en Josefa is diep.

Inmiddels zijn Ineke en zuster Josefa gestart met de bouw van de middelbare school. Voor meisjes. Want zij gaan vaak niet naar school omdat die te ver weg is, er geen geld is of ze zijn al jong zwanger. De eerste stappen voor het gebouw zijn gezet: er is land gevonden, water aangeboord, de bouwtekeningen zijn klaar en de financiering is bijna rond. Ook komt er een crèche voor de kinderen van jonge moeders. Naast vakken als Engels, economie of biologie is er ruimte voor praktische vakken; waar meisjes levenslessen krijgen over opkomen voor jezelf en vroegtijdig moederschap, zodat ze opgroeien tot zelfstandige vrouwen. En tot moeders die weten hoe belangrijk goed onderwijs voor hun kinderen is.

De bouw van de school is een project van de hele gemeenschap. Het bakken van stenen, het maaien van gras, er wordt zoveel mogelijk gedaan door lokale ambachtslieden zodat de school daarmee al voor de opening een goede basis heeft in de hele omgeving en het niet bij een droom van zuster Josefa en Ineke blijft.

Vier docentenwoningen

Wilde Ganzen heeft bijgedragen aan de droom van zuster Josefa Ng’ona door – samen met de Nazareth Foundation Malawi - de bouw van vier docentenwoningen mogelijk te maken.