De coronacrisis raakt arme en kwetsbare mensen erg hard. Dankzij de organisaties waar Wilde Ganzen mee samenwerkt, kunnen we direct hulp bieden aan families die dat het meest nodig hebben.

In Brazilië greep de corona-epidemie de afgelopen maanden snel om zich heen. Het zorgstelsel bezweek op vele plekken. In de grote steden zitten de mensen in de favela’s dicht op elkaar, waardoor het virus zich snel kon verspreiden. In het Amazonegebied kreeg de oorspronkelijke bevolking nauwelijks hulp en informatie.
Wilde Ganzen werkt in Brazilië al jaren samen met CESE, een organisatie die opkomt voor de rechten van bevolkingsgroepen die niet gehoord worden. Dankzij hun grote netwerk konden overal in het land mensen worden bereikt die het zwaar hebben: de zwarte bevolking, inheemse groepen, vrouwen en daklozen. Via het Wilde Ganzen Coronafonds kregen mensen tot in de kleinste huizen van de buurt voedselpakketten en zeep. Er werd informatie uitgedeeld en kinderen die niet meer naar school konden kregen thuis opdrachten, zodat ze spelenderwijs bleven leren en bezig bleven.

Elke euro verdubbeld

Dankzij jouw steun konden wij met het Wilde Ganzen Coronafonds meer dan tweehonderd kleine noodhulpprojecten steunen. Niet alleen in Brazilië, maar in buurten in tientallen landen. Elke euro die via Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven (POI) in Nederland werd ingezameld, werd door ons verdubbeld. Aanvragen werden in rap tempo goedgekeurd, zodat aanpakkers over de hele wereld snel in actie konden komen.

Via het Wilde Ganzen Coronafonds kregen mensen tot in de kleinste huizen van de buurt voedselpakketten en zeep.

Ondertussen blijft het coronavirus onvoorspelbaar en grijpt het nog steeds om zich heen. Waar op de ene plek een lockdown wordt opgeheven, wordt deze op een andere plek weer ingevoerd. De sociale en economische gevolgen zijn rampzalig voor mensen die in armoede leven. Door massale werkeloosheid en voedseltekorten lopen mensen groot gevaar. Wij blijven deze mensen steunen waar we kunnen, want het coronavirus raakt ons allemaal.