De Theory of Change (ToC) van Wilde Ganzen richt zich vooral op capaciteitsversterking van lokale partners in  lage- en midden inkomenslanden. Het zijn immers de lokale partners die duurzaam de projecten opzetten, de lokale partners die participatief samenwerken met de gemeenschappen, en de lokale partners die werken aan legitimiteit en autonomie van hun eigen organisaties.

De lokale partners zijn samen met de mensen om wie het gaat de ruggengraat van verandering van onderop. Om partners zoveel mogelijk in de kansen te bieden om hun capaciteiten verder te versterken, biedt Wilde Ganzen samen met 15 nationale partners trainingen in 18 landen aan via de Change the Game Academy.

Wat is het doel van de Change the Game Academy?

Change the Game Academy is een programma dat tot doel heeft zoveel mogelijk grassroots sociale changemakers wereldwijd te steunen in het realiseren van hun missie. We bieden hen met de Change the Game Academie essenti√ęle kennis om hun dromen waar te maken. Kennis om lokaal mensen √©n middelen te mobiliseren en samen de ambities waar te maken.

Veel maatschappelijke organisaties in lage- en midden inkomenslanden¬† zijn nu nog afhankelijk van buitenlandse financiering om hun werk te doen. Dit maakt hen kwetsbaar en geeft het risico om donor gestuurd te werken. Change the Game Academy wil een einde maken aan deze afhankelijkheid door autonome lokale organisaties te ondersteunen bij het versterken van hun fondsenwervingscapaciteit. Het vergroten van binnenlandse middelen verbetert niet alleen de financi√ęle duurzaamheid, maar verhoogt ook de betrokkenheid van de gemeenschap, lokaal eigenaarschap en de legitimiteit van organisaties. Omdat organisaties met een sterk lokaal draagvlak beter gepositioneerd zijn om hun overheden ter verantwoording te roepen, trainen we organisaties ook om steun van overheden te mobiliseren.

Change the Game Academy wil zo de ‘regels’ van het ontwikkel ‚Äôspel‚Äô veranderen: de invloed vergroten van lokale gemeenschappen, waardoor zij in staat zijn hun eigen toekomst daadwerkelijk vorm te geven.

Via de Change the Game Academy kan jouw partner in alle landen individueel online trainingen volgen. In 18 landen biedt de Change the Game Academy ook klassikale trainingen met bovendien coaching op maat. We nodigen je van harte uit een kijkje te nemen op het online trainingsplatform van Change the Game Academy. Want er valt veel te halen voor jou en jouw partner! De aankomende klassikale trainingen staan hier gepland.

Training Lokale Fondsenwerving voor partners op weg naar zelfstandigheid

De Change the Game academy  versterkt lokale organisaties in hun capaciteiten om zelf lokale fondsen te werven. Wij geloven dat dit sterk bijdraagt aan autonomie en zelfstandigheid van lokale organisaties. Zelfstandige lokale organisaties die geworteld zijn in gemeenschappen zijn vandaag de dag enorm belangrijk, want globale problemen vragen om lokale oplossingen. Zie ook het onlangs uitgekomen IOB rapport.

Lokale organisaties zijn in deze snel veranderende wereld het best in staat om wendbaar samen te werken, problemen samen met de gemeenschap te adresseren en prioriteren en verbetering te faciliteren. Zij kennen als geen ander de situatie. Daarom is het noodzakelijk dat lokale organisaties in hun capaciteiten ondersteunt worden om zelfstandig en autonoom voort te blijven bestaan. Zo kunnen ze hun goede werk voortzetten, zonder afhankelijk te zijn van een donor. Natuurlijk blijven donoren van belang.

Maar het moet wel een palet van verschillende donoren zijn, waarbij de partner zelf in de lead blijft en niet naar de pijpen danst van een donor. Dus lokale fondsenwerving is belangrijk. Hierbij hoort ook dat de lokale organisatie de randvoorwaarden op orde heeft om fondsen te werven. Dus goed financieel management, goed bestuur en wettelijk alles op orde. Om partners te steunen zich hier verder in te bekwamen, bieden we jouw partner training via de Change the Game Academy.

Via de Change the Game Academy kunnen partners daarom in via 15 partners in 18 landen de klassikale training ‚ÄėLocal Fundraising‚Äô volgen en ‚ÄėMobilising Support’ volgen. Daarnaast bieden we – geheel gratis – de online cursus lokaal fondsenwerven (in zes talen) en is er recent een app ontwikkeld waarmee je via de telefoon slimme fondsenwervingstips (in Engels en Spaans) kunt vinden; ook handig als je partner niet de beschikking heeft over een laptop.

Training Mobilising Support ten behoeve van Participatief samenwerken met de gemeenschap

Wilde Ganzen gelooft in participatief samenwerken met de gemeenschap. Hoe we hier vanuit onze verandertheorie tegen aankijken lichten we toe in de Whitepaper Gemeenschapsparticipatie. Via Change the Game vind je de online course Mobilising Support  die hieraan stevig kan bijdragen. Interessant voor jouw partner als zij deze nog niet hebben gevolgd! Ook vind je er verschillende nuttige toolkits zoals Participatory action research.

Een sterk en legitiem netwerk van zelfredzame lokale partners

Vanuit het beleidsuitgangspunt van Shift the Power hechten we eraan dat partners op weg zijn naar autonomie en zelfredzaamheid. Een sterk en legitiem netwerk van lokale partners die zich inzetten voor de allerarmsten in een land, kan stevig tegengas bieden in landen waar deze mensen niet in beeld zijn. Onder Toolkits tref je praktische en compacte tools die jouw partner handvatten bieden voor hun zelfredzaamheid, bv hoe zet je een goed bestuur op of hoe zorg je voor een veilige omgeving voor kinderen in jouw organisatie.

Maar werkt het?

Onderzoek naar de impact van Change the Game Academy ‚Äď inmiddels in 18 landen ‚Äď toont aan dat het echt werkt! Zowel in de hoeveelheid fondsen die lokaal geworven wordt en in bewustwordingscampagnes, maar ook in mentaliteit en zelfvertrouwen. Zo zegt een deelnemer: ‚ÄúHet is op de eerste plaats een change of mindset’, ik had nooit gedacht dat fondsenwerving zo dichtbij huis mogelijk is‚ÄĚ.