Onze missie in kaart gebracht met een Theory of Change

Yvonne Heselmans

Door Yvonne Heselmans

Yvonne Heselmans is Manager van de afdeling Projecten bij Wilde Ganzen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in de vredes- en mensenrechtenbeweging. Ze werkte hiervoor vooral in Afrika onder andere bij de vredesorganisatie Pax, Plan Nederland en de International Educatieve Debat Vereniging. Momenteel is ze naast haar werk voor Wilde Ganzen ook voorzitter van de stichting Open UP! Let youth be heard.

Meer van Yvonne Yvonne Heselmans

Bij Wilde Ganzen geloven we in een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en toekomst kunnen verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat we samen met jou een bijdrage kunnen leveren aan deze verandering. Maar dit gebeurt stap voor stap. In onze Theory of Change hebben we de strategieƫn en paden uitgestippeld die we denken te volgen om onze missie te bereiken.

Als organisatie streven we ernaar om al onze activiteiten in lijn te brengen met onze overkoepelende visie. We willen graag de verandering laten zien die onze partners en wij samen creƫren, en in beeld brengen welke stappen er nodig zijn om die verandering tot stand te brengen. Deze stappen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, rapporten van onderzoeksinstituten en verhalen van mensen. We zullen komend jaar meten of deze aannames kloppen. Een duidelijke Theory of Change helpt ons om de impact te meten en het verhaal van de verandering van onze partners op een impactvolle manier te vertellen.

 

Download onze Theory of Change

Waar draait het allemaal om? We geloven in ontwikkeling van onderop, in de kracht van lokale organisaties en in samenwerking. De relaties tussen de lokale organisatie, de gemeenschap en andere relevante lokale, regionale of nationale organisaties zijn van groot belang. Natuurlijk zijn ook de relaties tussen jou en de lokale partner, en die met Wilde Ganzen, essentieel. Deze principes komen tot uiting in de drie strategieƫn die we hanteren om bij te dragen aan onze missie.

Strategie 1: duurzame relevante projecten gedragen door de gemeenschap

De eerste strategie richt zich op het ondersteunen van duurzame en relevante projecten die worden gedragen door de gemeenschap. We bieden premies aan voor deze projecten, maar we moedigen onze partners ook aan om ervoor te zorgen dat de projecten na voltooiing zelfstandig kunnen voortbestaan. Dit is belangrijk omdat het bijdraagt aan de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor hun eigen projecten. We stellen altijd vragen hierover. Binnen deze strategie geloven we ook sterk in gemeenschapsparticipatie.

We waarderen het enorm als partners de gemeenschap betrekken bij het hele proces, of nog beter, als de partner de gemeenschap faciliteert zodat zij zelf het initiatief kunnen nemen. We hebben bijvoorbeeld de whitepaper ‘Het belang van gemeenschapsparticipatie‘ geschreven en bieden extra trainingen aan om partners te ondersteunen bij participatieve samenwerking. We geloven dat de participatie van belanghebbenden of hun vertegenwoordigers altijd relevanter en sterker is, hoewel niet elk project zich hier even goed voor leent.

Binnen deze strategie hechten we ook veel waarde aan zelfstandige lokale organisaties. Daarom bieden we bijvoorbeeld de Change the Game Academy aan, waar ervaren trainers in 11 landen intensieve trainingen geven om lokale partners te helpen bij fondsenwerving en samenwerking.

Autonome en zelfstandige organisaties gaan ook over legitimiteit, dus goed financieel management, goed bestuur en participatief samenwerken met de gemeenschap. Om jouw partner in dit alles goed te faciliteren hebben we de training ā€˜Faciliterend werken met je partner opgezetā€™.

Strategie 2: het scheppen van een gunstig klimaat voor lokale organisaties

De tweede strategie richt zich op het creĆ«ren van een gunstig klimaat voor lokale organisaties. We streven naar gelijkwaardige partnerschappen, waarbij donoren het eigenaarschap van verandering bij de lokale organisaties leggen en overheden luisteren naar hun burgers. We werken aan gelijkwaardige partnerschappen, zowel tussen ons, jou en de lokale partner. We hebben bijvoorbeeld het onderzoek naar gelijkwaardige partnerschappen aan de Radboud Universiteit gefinancierd en besteden in onze leerlijn ‘Faciliterend werken met je partner‘ veel aandacht aan gelijkwaardige samenwerking.

Daarnaast streven we naar versterking van het maatschappelijk middenveld in DAC-landen, zodat ze gezamenlijk kunnen lobbyen bij de overheid om de rechten van burgers serieus te nemen. Het Giving for Change-programma richt zich hier bijvoorbeeld op.

Strategie 3: wereldburgerschap

De derde strategie richt zich op het bevorderen van wereldburgerschap in Nederland. We merken dat er steeds minder aandacht is voor internationale solidariteit. Het particulier initiatief speelt echter een cruciale rol bij het betrekken van mensen bij lokale veranderingen in DAC-landen. Concrete verhalen van mensen in verre landen en positieve veranderingen zijn sleutels om het vuur van solidariteit in Neder-land weer aan te wakkeren. Een Theory of Change helpt ons om deze verhalen effectiever te vertellen. Daarom bieden we de online training “Betrek je achterban” aan.

Een Theory of Change helpt ons om het langetermijnverhaal van onze organisatie te vertellen, te toetsen waarom we doen wat we doen en om flexibel te blijven. Als je geĆÆnteresseerd bent in het opzetten van een Theory of Change voor jouw organisatie of als je je partner hierover wilt informeren, kun je meer informatie vinden op de website van Change the Game. Als jouw partner hier ook interesse in heeft, kan een Theory of Change een nuttig hulpmiddel zijn om samen mee te werken.

Graag presenteren we onze Theory of Change hier aan jou en binnenkort zullen we deze ook in het Engels delen met de lokale partner. Andere talen volgen na de zomer.

 

Download onze Theory of Change