ANBI: Schenken met voordeel

Maaike Koomen

Door Maaike Koomen

Maaike Koomen is manager van de afdeling Marketing bij Wilde Ganzen. Daarnaast is ze contactpersoon voor zakelijke relaties en vermogensfondsen.

Meer van Maaike Maaike Koomen

Wat is de betekenis van ANBI? Welke eisen gelden er voor goede doelen en welk voordeel geeft het jou? We leggen het je stap voor stap uit.

Wat is een A.N.B.I. (ANBI)?

ANBI

Een ANBI status: je hebt de term vast wel eens voorbij zien komen. Maar wat is dat precies, wat betekent het in de praktijk en wat zijn de voordelen voor de ANBI zelf én voor jou als donateur?

Waar staat de afkorting A.N.B.I. (ANBI) voor?

De afkorting ‘A.N.B.I.’ staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het geeft simpelweg aan dat een instelling zich vrijwel uitsluitend richt op en inzet voor het algemeen belang.

Een ANBI streeft dus geen winstoogmerk na en heeft een duidelijke maatschappelijke functie. Denk hierbij aan een museum, een kerkgemeenschap of een goed doel. Coöperaties en B.V.’s of N.V.’s komen dus niet in aanmerking voor een ANBI status, omdat zij grotendeels een commercieel doel nastreven.

De Belastingdienst bepaalt of een instelling officieel erkend wordt als ANBI en zodoende de ANBI status ontvangt. Vervolgens kunnen instellingen met deze ANBI status profiteren van bepaalde belastingvoordelen. Ook donateurs kunnen hier gebruik van maken: zo mag je je schenking onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Welke belastingvoordelen heeft en geeft een ANBI?

Een ANBI mag gebruik maken van een aantal belastingvoordelen. Het doel hiervan is om diverse maatschappelijke, wetenschappelijke, culturele, fondswervende, levensbeschouwelijke en kerkelijke instellingen te beschermen tegen belastingen die sterk in hun nadeel (kunnen) werken.

Daarnaast heeft de overheid bepaald dat donateurs hun donaties en schenkingen aan een ANBI mogen aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit maakt het voordeliger voor jou, als donateur, om een schenking te doen.

De belangrijkste voordelen voor een ANBI

Een organisatie of instelling met een ANBI status profiteert van een aantal belastingvoordelen. We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje:

 • Een ANBI betaalt geen successierecht, schenkbelasting of erfbelasting over schenkingen en erfenissen die ze ontvangt en vervolgens inzet voor het algemeen belang;
 • Als een ANBI zelf een gift of uitkering doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger hier geen schenkbelasting over te betalen;
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

Deze belastingvoordelen helpen de ANBI om te blijven bestaan en zich in te zetten voor de maatschappelijke taak waarvoor ze in het leven geroepen is.

De belangrijkste voordelen voor een donateur

Als je doneert aan een ANBI, dan profiteer ook jij ook van belastingvoordelen. De belangrijkste voordelen voor jou zijn als volgt:

 • Je mag je schenking aan de ANBI aftrekken* van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
 • Als je doneert aan een culturele ANBI, mag je gebruik maken van een extra giftenaftrek;
 • Je weet zeker dat de ANBI waaraan je doneert voldoet aan strenge criteria en het algemeen belang voorop stelt.

* Deze giften moeten gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van jouw inkomen bedragen. Lees meer over de fiscale aftrek van jouw gift op de website van de Belastingdienst.

De ANBI status: welke goede doelen en instellingen hebben een ANBI status?

Zoals reeds genoemd, gelden er strenge eisen vanuit de overheid en Belastingdienst om een ANBI status te kunnen krijgen. Zo moeten de werkzaamheden van de instelling voor minimaal 90% het algemeen belang dienen, mag er geen winstoogmerk zijn en moet het eigen vermogen beperkt blijven. Meer hierover lees je onder het kopje Wat zijn de voorwaarden om een ANBI status te krijgen?

Goede doelen en instellingen met een ANBI status zijn werkzaam in een sector die het algemeen belang dient. Denk aan:

 • (Dieren)welzijn
 • Cultuur
 • Onderzoek, onderwijs en wetenschap
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Zorg (gezondheidszorg, jeugdzorg of ouderenzorg)
 • Spiritualiteit, levensbeschouwing of religie
 • De verbetering van de democratische rechtshandhaving
 • De volkshuisvesting
 • Ontwikkelingshulp
 • Steunen van een een ANBI

Voor een overzicht van alle goede doelen en instellingen die beschikken over een ANBI status, kun je de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wat zijn de voorwaarden om een ANBI status te krijgen?

Een instelling krijgt niet zomaar de ANBI status. Daar gelden strenge voorwaarden en eisen voor. Wanneer een instelling het verzoek indient voor een ANBI status, zal een inspecteur deze aanvraag in behandeling nemen.

De belangrijkste voorwaarden waar een instelling aan moet voldoen om een ANBI status te krijgen zijn als volgt:

 • De 90% eis
  Het doel en de werkzaamheden van de ANBI moeten voor minimaal 90% het algemeen belang dienen.
 • Geen winstoogmerk
  Uit het beleidsplan of andere regelgevende documenten van de ANBI moet blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Commerciële activiteiten mogen alleen verricht worden als de inkomsten volledig worden ingezet voor de algemene doelstellingen.
 • Het beschikkingsmachtcriterium
  Geen van de bestuursleden van de ANBI mag een meerderheid van de zeggenschap over het vermogen hebben. Dan zou het namelijk gaan om een eigen vermogen, en dat mag niet. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het voortbestaan van de werkzaamheden die het algemeen belang dienen.
 • Beloning voor bestuurders
  De beloning voor de bestuursleden van de ANBI mag niet hoger zijn dan de gemaakte kosten, en het vacatiegeld mag niet hoger zijn dan de vergoeding zoals die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
 • Actueel beleidsplan
  Het beleidsplan is een document waarin duidelijk beschreven staat wat de werkzaamheden van de ANBI zijn: hoe ze geld wil werven, hoe het vermogen beheerd wordt en hoe het vermogen besteedt wordt.
 • Integriteitseisen
  Integriteit staat bij ANBI’s voorop. De ANBI status wordt dan ook geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon in de afgelopen vier jaar veroordeeld is wegens aanzetten tot haat, geweld of het gebruik van geweld.
 • Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
  Er moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de geworven inkomsten en de kosten en bestedingen.

Welke verplichtingen heeft een ANBI?

Om als ANBI geregistreerd te (blijven) staan, moet zij zich houden aan een aantal belangrijke verplichtingen. Zo moet de ANBI op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie geven; wijzigingen die invloed kunnen hebben op de ANBI status doorgeven; de gevraagde gegevens publiceren op internet; en blijven voldoen aan de bepalingen uit de ANBI-regeling.

Administratieve verplichtingen

Daarnaast moet de administratie op orde zijn en zo zijn ingericht dat de gestelde eisen goed te controleren zijn door de Belastingdienst. De uitgaven, inkomsten, het vermogen en eventuele onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden moeten altijd inzichtelijk zijn voor de Belastingdienst.

De ANBI Publicatieplicht en Publicatieverplichting

Het is belangrijk dat jij, als donateur, inzicht hebt in het beleid en functioneren van Wilde Ganzen en/of andere ANBI’s. Om die reden heeft de Belastingdienst besloten dat ANBI’s sinds 1 januari 2014 wettelijk verplicht zijn om hun beleidsplan, financiële gegevens, activiteiten en contactgegevens te publiceren op internet: de zogenoemde Publicatieverplichting.

Zo krijg je inzicht in vragen als:

 • Waar houdt deze ANBI zich mee bezig?
 • Hoeveel procent van jouw donatie wordt gebruikt voor de doelstellingen?
 • Hoe is het personeel van deze ANBI georganiseerd?
 • Wat heeft deze ANBI tot nu toe bereikt?
 • Hoe kan je contact opnemen met deze ANBI?

Deze publicatieplicht is nodig voor het behoud en de aanvraag van de ANBI status en zorgt ervoor dat alles transparant en inzichtelijk wordt gemaakt voor de betrokken partijen.

Het ANBI keurmerk

Instellingen die voldoen aan de eisen en geregistreerd staan als ANBI mogen gebruik maken van het ANBI keurmerk. Dit keurmerk kan je bijvoorbeeld terugvinden op de website van de betreffende ANBI. Ook Wilde Ganzen gebruikt dit keurmerk, evenals andere certificeringen (waaronder het CBF-keurmerk en het ISO 9001 keurmerk).

Twijfel je over de ANBI status van een instelling? Check deze dan eenvoudig via deze tool van de Belastingdienst.

Schenken aan Wilde Ganzen

Wilde Ganzen beschikt sinds 2008 over een ANBI status. Je kunt dus met extra belastingvoordeel aan ons schenken. Je kunt kiezen hierbij voor een eenmalige gift of een periodieke gift. In het geval van een periodieke gift is het belangrijk dat je deze gift vast laat leggen. Dat kan via een notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst met Wilde Ganzen (of welke andere ANBI dan ook). Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.