Nadenken over uw nalatenschap is een bijzonder moment. Dat kan lastig zijn, want aan wie gaat u uw vermogen nalaten? Schenkt u het aan uw kinderen en mensen die bijzonder voor u zijn? Of laat u uw vermogen na aan een goed doel? U kunt uw nalatenschap ook verdelen over de mensen en doelen die belangrijk voor u zijn. Stel dat u een deel wilt nalaten aan een goed doel, wat moet u dan regelen?

Nalaten aan een goed doel

Het moment dat u gaat nadenken over uw nalatenschap is best een bijzonder moment. Het is een moment waarop u nadenkt over wat belangrijk voor u is en wie uw nalatenschap mag ontvangen. Dat kan ook een goed doel zijn, zoals Wilde Ganzen. U kunt ervoor kiezen om uw hele vermogen aan een goed doel na te laten of een deel ervan. Dit legt u vast in uw testament.

Uw nalatenschap laten vastleggen in een testament

In de wet staat wie welk deel van uw nalatenschap krijgt. Dat is altijd binnen de familie. Het gaat bijvoorbeeld naar uw kinderen of kleinkinderen. Mocht u geen directe familie hebben, dan gaat uw nalatenschap naar de staat. Wilt u dat uw geld naar een specifiek iemand of een goed doel gaat? Dan moet u dit laten vastleggen in een testament bij de notaris. In een testament kunt u precies vastleggen wie welk deel krijgt. Zo bepaalt u zelf wat er met uw vermogen gebeurt als u er niet meer bent.

 

Vraag de gratis brochure aan

 

Erfstelling en legaat

U kunt op twee manieren uw erfenis verdelen: door een erfstelling of een legaat. Als u een goed doel opneemt als erfgenaam, dan staat er in uw testament dat uw vermogen of een percentage daarvan naar bijvoorbeeld Wilde Ganzen gaat. U kunt er ook voor kiezen om een goed doel te benoemen tot legataris. Wilde Ganzen krijgt dan bijvoorbeeld een vastgesteld bedrag, een percentage van uw nalatenschap of bepaalde goederen zoals een huis of een kunstwerk.

Een notaris kan u helpen bij het beslissen van wat het beste is voor uw situatie en uw nalatenschap. U kunt de verdeling van minder waardevolle spullen zoals een klok of een fotoalbum vastleggen in een codicil. Dat is een handgeschreven document dat u zelf kunt opstellen. Daarvoor hoeft u niet naar de notaris. Dat is al rechtsgeldig als u het met de hand geschreven heeft, er een datum en een handtekening onder staat.

Wilde Ganzen als executeur

Als u een testament opstelt, dan kunt u daarin een executeur aanwijzen. Dat is iemand die ervoor zorgt dat uw testament en nalatenschap wordt uitgevoerd en afgewikkeld. U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als executeur aan te wijzen in uw testament. Dit aanvaarden wij onder bepaalde voorwaarden. Als u dit overweegt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bespreken we uw wensen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw testament uitgevoerd wordt, zoals u dat voor ogen heeft.

U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als executeur aan te wijzen in uw testament.

Uw nalatenschap aan Wilde Ganzen

Als u ervoor kiest om Wilde Ganzen als een van uw erfgenamen aan te wijzen, dan gaat uw geld naar de bestrijding van armoede. Alles wat u nalaat aan Wilde Ganzen komt ten goede aan de doelstelling van onze organisatie. Wilde Ganzen is een goed doel met ANBI-status en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Het hele bedrag dat u nalaat gaat daardoor naar armoedebestrijding.

De aanpakkers van Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede op een unieke manier. Met de giften en nalatenschappen die we krijgen steunen we wereldwijd kleinschalige projecten. Deze projecten worden altijd opgezet door lokale mensen. Dit doen zij met behulp van ondernemende Nederlanders. Deze mensen noemen wij aanpakkers. Aanpakkers omdat ze weten dat armoede ingewikkeld is en zij toch mensen blijven helpen om een beter leven voor zichzelf te maken. Dit doen we al meer dan 60 jaar. In die tijd hebben we mede dankzij nalatenschappen, overal ter wereld scholen gebouwd, waterpompen aangelegd en klinieken gebouwd in gebieden waar geen goede medische zorg bestond.

Nalaten aan een specifiek doel of project

Heeft u een bijzondere band met een bepaald land? Wilt u graag dat uw nalatenschap gaat naar een specifiek thema? Of wilt u dat wij uw vermogen besteden aan projecten die medische zorg of onderwijs verbeteren? Dit kan bij Wilde Ganzen! U kunt zelf bepalen waar uw nalatenschap naartoe gaat. Neem altijd voor het tekenen van het testament contact op met Emmy Janssen om samen de mogelijkheden te bespreken en we zeker weten dat we uw wensen kunnen uitvoeren.

 

Vraag de gratis brochure aan

 

Heeft u vragen over nalaten of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Emmy Janssen via 033-2045522 of emmy@wildeganzen.nl.