90 procent van alle mensen met een visuele beperking in de wereld woont in een ontwikkelingsland. Om onnodige blindheid te voorkomen werken Lions Fight for Sight en Wilde Ganzen al dertig jaar samen bij het opzetten en realiseren van projecten voor blinden en slechtzienden. In die tijd is veel bereikt! 

Zo zijn er meer dan 515.000 staaroperaties uitgevoerd met het geld dat Lionsclubs bij elkaar hebben gebracht. Duizenden blinden en slechtzienden hebben hun gezichtsvermogen weer teruggekregen en kunnen weer voor zichzelf zorgen.  

Doelen sluiten naadloos op elkaar aan

Een taart om de samenwerking met Lions Fight for Sight te vieren.
30 jaar samenwerking: reden voor een feestje!

“Het is een win-win situatie omdat de doelen van Wilde Ganzen en Fight for Sight naadloos op elkaar aansluiten”, aldus Peter Bomers die als oogarts al vele jaren voorzitter is van de Lions stichting. “Een project start altijd met een aanvraag die door een team van adviseurs wordt beoordeeld. Deze adviseurs kennen vaak de lokale situatie waardoor een project goed kan worden beoordeeld. Hierna gaat de aanvraag naar Wilde Ganzen waarbij in 90% van de aanvragen goedkeuring volgt”, vult Arnold Roelofs aan, die al meer dan 10 jaar vanuit Fight for Sight het secretariaat bemant en de projecten begeleidt. 

Enorm waardevol voor mensen met een visuele beperking

“Bijna de helft van ons bestaan werken we samen met Lions Fight for Sight”, vertelt directeur Kees de Jong. “We hebben prachtige projecten mogen ondersteunen. Van de aanschaf van oogheelkundige instrumenten tot de bouw van een oogkliniek. Projecten die voor grote ontwikkelingsorganisaties te klein zijn en waar Lions Fight for Sight juist veel kan betekenen. Door hun enorme netwerk en grote ervaring op het gebied van oogzorg is onze samenwerking enorm waardevol voor mensen die in armoede leven en een visuele beperking hebben.”