Op 17 oktober, de internationale dag voor de Bestrijding van Armoede, heeft Wilde Ganzen samen met negen andere Europese organisaties, het Europese Netwerk voor Burgerinitiatieven in Internationale Solidariteit opgericht.

De Engelse naam is European Network for Citizen Initiatives for Global Solidarity (CIGS). Met dit netwerk willen we Particuliere Ontwikkelingsorganisaties in heel Europa ondersteunen en verder ontwikkelen.

Kennis delen en activiteiten afstemmen

De negen oprichters van CIGS houden zich allemaal bezig met burgerinitiatieven in eigen land. Zo steunt Wilde Ganzen in ons land en in België Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven met kennis, ons netwerk en financiering. Door samen te werken met Europese organisaties kunnen we meer kennis uitwisselen, praktijken verbeteren en activiteiten op elkaar afstemmen. Bovendien willen we samen de burgerbeweging voor internationale solidariteit in Europa vergroten.

Zes landen doen al mee

Zes Europese landen zijn nu vertegenwoordigd, maar we hopen op uitbreiding met fondsen, trainingsorganisaties van lokale, regionale en nationale overheden, nationale verenigingen, netwerken en onderzoeksinstellingen in Europa die interesse hebben in burgerinitiatieven voor internationale solidariteit.

Dit zijn de initiatiefnemers:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ErnstJan Stroes, coördinator programma’s bij Wilde Ganzen.