Sara Kinsbergen is per 1 juli 2023 benoemd tot hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze bijzondere leeropdracht is een samenwerking tussen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) en Wilde Ganzen.

Kinsbergen doet onderzoek naar de duizenden kleinschalige, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties die Nederland en andere landen rijk zijn. De afgelopen jaren heeft Kinsbergen dit onderzoek aan de Radboud Universiteit opgebouwd tot een volwaardig onderzoeksveld. Daarnaast is haar leerstoel ook sterk gekoppeld aan onderwijs. “Ik geloof dat je met onderwijs en onderzoek kunt bijdragen aan een wereld die rechtvaardiger, inclusiever en groener is. Dat vereist onderzoek en onderwijs die beide vorm krijgen in voortdurende uitwisseling met maatschappelijke partners”, aldus Kinsbergen.

Internationale co-creatie

Haar onderzoek kenmerkt zich door co-creatie tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, in Nederland en over de hele wereld, om in gezamenlijkheid academische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. “De komende jaren ga ik me, samen met onderzoekers in het globale noorden en zuiden, richten op de vraag welke rol er in onze sterk veranderende wereld weggelegd ligt voor burgers in duurzame ontwikkeling.”

Kennis delen en solidariteit bevorderen

Deze bijzondere leeropdracht sluit aan bij het streven van Wilde Ganzen om armoede in de wereld van onderop te doorbreken met kleine initiatieven van burgers. “Wij zijn ervan overtuigd dat echte verandering pas komt als mensen zélf kunnen bepalen hoe ze hun problemen aanpakken”, vertelt directeur Kees de Jong. “Door samen te werken met de Radboud Universiteit willen we kennis hierover delen met onze partners wereldwijd en tevens in eigen land internationale solidariteit bevorderen.”