Onderzoek wijst uit dat kinderen thuis, in een veilige en liefdevolle gezinssituatie, het meest gelukkig opgroeien. Uiteraard zou je denken. Dat is ook een basisrecht van ieder kind. Maar zo normaal is dit niet. Wereldwijd zitten nog steeds te veel kinderen in een tehuis of internaat. Hoe dragen we er aan bij om dit te voorkomen? Welke alternatieve aanpak had hen hiervan kunnen weerhouden? Wat is de beste manier om dit voor elkaar te krijgen? Heb jij een goed project dat meehelpt om kinderen een veilig thuis in een gezinssituatie te bieden? Doe dan mee met de ‘Een Thuis voor ieder Kind-actie’. 

Heb je een goed voorstel of werk je mee aan een project in een ontwikkelingsland waarbij kinderen – die er alleen voor lijken te staan – in een goede omgeving wonen en leven? Dien je project dan voor 11 september in bij Wilde Ganzen. Het winnende project ondersteunen wij met maximaal 10.000 euro. Dit bedrag kun je daarna inzetten als actieresultaat, waar Wilde Ganzen vervolgens ook nog eens via de normale weg premie over geeft.

Wat moet je doen?

Mail ons op maximaal een A4 je idee. Zet het idee kort en bondig op papier en geef antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is je idee of project? Titel, doel, eventuele resultaten, budget (bij benadering).
  • Wie is de organisatie in een van de DAC-landen die uiteindelijk het project gaat uitvoeren?
  • Noem de specifieke punten/eigenschappen waardoor dit project bijdraagt aan een betere opvang van kinderen.
  • In hoeverre sluit het aan bij de behoeften van de doelgroep?
  • Is er voldoende lokale deskundigheid of worden mensen getraind?
  • Zijn de drempelcriteria van Wilde Ganzen in acht genomen, zoals is de lokale partner geregistreerd en heeft de organisatie voor wie het project bedoeld is een bankrekening?

Stuur deze mail uiterlijk 11 september naar actie@wildeganzen.nl onder vermelding van ‘Een Thuis voor ieder Kind-actie’.

Wat gebeurt er na je inzending op 11 september?

Een vakjury zal de inzendingen beoordelen. De jury kijkt welk project bijdraagt aan het bieden van een veilig thuis aan kinderen. Daarnaast let de jury op kwaliteit van het voorstel, eigenaarschap van de partner in het DAC-land, het innovatieve karakter, originaliteit, betrokkenheid van en nut voor de doelgroep. Uiterlijk 16 oktober hoor je of je geselecteerd bent voor de volgende ronde.

Pitch en uitslag

Alle geselecteerden krijgen op 30 oktober tijdens een speciaal webinar de kans hun idee aan de jury en het publiek te presenteren. Dit gebeurt met een zogenaamde ‘pitch’: je krijgt twee minuten de tijd om een toelichting te geven middels een video. De jury en het publiek heeft daarna nog twee minuten om te reageren.

Je project kan anderen helpen en inspireren, waardoor nog veel meer kinderen de kans krijgen op te groeien in een liefdevolle en veilige omgeving. We kunnen daarom niet wachten op jouw idee!

Leer te pitchen!

Heb je nog nooit online gepitcht? Op de Wilde Ganzen-Partindag op 3 oktober, is er een workshop waarbij je leert een project te pitchen. Doe mee en maak je pitch sterker! Houd de agenda in de gaten om je aan te melden voor dit event.