Wat als er geen school in de buurt is? Voor veel ouders in ontwikkelingslanden is het geen optie dat hun kinderen thuisblijven. Om te voorkomen dat kinderen jarenlang opgroeien in een internaat biedt Wilde Ganzen met een nieuw whitepaper handvatten aan onze samenwerkingspartners, zodat we het welbevinden en de veiligheid van kinderen kunnen garanderen.

Ouders willen niets liever dan hun kind de beste kans op een succesvolle toekomst te geven. Vaak wordt gedacht dat kinderen op een school met een internaat de beste begeleiding krijgen, zelfredzaam worden en leren samen te werken.

Een groepje kinderen kijkt leunend op hun tafeltjes naar het bord in hun klas.
Kinderen horen op te groeien in een gezin.

Een internaat handig voor kinderen ver van school?

Daarnaast zijn er gebieden waar de afstand tot school groot is en vervoer niet aanwezig of onbetaalbaar. Een internaat wordt als de oplossing gezien voor toegang tot onderwijs, maar is het vaak niet.

Opgroeien in een gezin is beter

De inzet van Wilde Ganzen is erop gericht dat ieder kind zich gezond en veilig kan ontwikkelen. Het recht van het kind om op te groeien binnen het gezin en het recht op onderwijs staan voorop.

Oplossingen en voorbeelden

In deze whitepaper lees je meer over het ‘kostschoolsyndroom’ en andere problemen, veroorzaakt door een tekort aan liefde aan aandacht. We komen met aanbevelingen, concrete oplossingen en voorbeelden.