De tropische cycloon Freddy heeft in Malawi en Mozambique een spoor van verwoesting achtergelaten. Honderden mensen kwamen om. Duizenden huizen en wegen raakten beschadigd. Ook projecten die Wilde Ganzen steunt, werden getroffen. Wij ondersteunen onze partners met 100% premie voor wederopbouw.  

Freddy is de langstdurende cycloon ooit gemeten. De storm kwam eind februari al een keer aan land in Malawi en keerde half maart terug. Het vele water zorgde voor dodelijke aardverschuivingen, schade aan huizen, wegen, bruggen en landbouwgebieden.  

Enorme schade

Onze partners in de getroffen gebieden making melding van enorme schade. Zo werkt Wilde Ganzen al jaren samen met het Mulanje Mission Hospital in Malawi en met ESPANOR in Mozambique. Beide organisaties zijn lid van lokale crisisteams en helpen de lokale bevolking waar ze kunnen.  

Wederopbouw

Wilde Ganzen steunt samen met de Verburg Charity Foundation beide partners met extra financiering, zodat ze kunnen starten met wederopbouw. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van zaaigoed voor akkers, aankoop van bouwmaterialen voor herstel of nieuwbouw van woningen en het herstellen van waterputten voor veilig drinkwater.  

Wij verdubbelen elke euro die de Verburg Charity Foundation ophaalt voor hun partners om de wederopbouw te starten. Dit doen we omdat Wilde Ganzen er ook wil zijn in tijden van crisis om wederopbouw mogelijk te maken. Basisvoorzieningen moeten zo snel mogelijk hersteld worden, zodat mensen nu en in de toekomst blijvend gebruik kunnen maken van schoon drinkwater, onderwijs en vruchtbare landbouwgrond.  

Zelf een project?

Is jouw partnerorganisatie in de getroffen regio’s ook actief op het gebied van wederopbouw? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van ondersteuning te bespreken. Dit kan via servicedesk@wildeganzen.nl.¬†

Wilde Ganzen ondersteunt geen projecten die gericht zijn op noodhulp. Onze focus ligt op duurzame wederopbouw de erop gericht om getroffen infrastructuur, en basis sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg en ook landbouwactiviteiten weer op te bouwen. Het gaat hier bij niet om het verlenen van acute noodhulp als voedsel, medicijnen en tijdelijk onderdak.