We hebben onlangs ontdekt dat er een gekopieerde, valse versie van onze website online staat. Deze site is te bereiken via wildganzen.nl, dus zonder de ‘e’ achter wilde. Het gaat om een frauduleuze website.

Naast de valse website zijn er vanaf een vals e-mailaccount (info@wildganzen.nl) e-mails verstuurd waarin melding wordt gemaakt van een tender die Wilde Ganzen op 1 september zou gaan starten. Deze tender bestaat niet en we vragen iedereen die deze mail heeft ontvangen daarom hier niet op te reageren, maar er melding van te maken bij ons via info@wildeganzen.nl.

Wilde Ganzen heeft aangifte gedaan van oplichting. Bij vragen kun je ons ook bereiken via 033 – 204 5555.