Op 29 januari organiseerde Wilde Ganzen samen met de Wereldbank (GPSA) een webinar over lokale zelfstandigheid in ontwikkelingssamenwerking.

Waar ging het over?

De wereld verandert. Het is voor maatschappelijke organisaties in het zuiden van de wereld steeds moeilijker om geld uit het buitenland aan te trekken. Het is daarom belangrijk dat deze organisaties zich leren aanpassen. Het lokaal aantrekken van fondsen is een van de oplossingen. Dit verbetert niet alleen de financiële duurzaamheid, het versterkt ook de positie van de organisaties in de eigen maatschappij.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die actief geld ophalen in eigen land, betere relaties hebben met de gemeenschappen waarvoor ze werken. Ook hebben ze een sterkere stem richting hun overheid. Maar zijn internationale organisaties wel klaar om hun vertrouwde manier van werken los te laten om deze organisaties zelfstandiger te maken?

Webinar terugkijken

Wie waren de sprekers?

In het webinar gaan we met dit vraagstuk aan de slag. We beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna geven de internationale sprekers praktische tips en vertellen ze over de concrete successen en uitdagingen in west- en oost Afrika. De sprekers op het webinar.

Wat is Change the Game Academy?

De Change the Game Academy is een initiatief van Wilde Ganzen dat lokale organisaties die willen inspelen op de veranderingen in de sector helpt. We doen dit door lokale organisaties te leren hoe ze zelf fondsen kunnen werven en de overheid kunnen beïnvloeden. Zo komt de verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding te liggen waar deze thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven in die landen zelf.