De impact van de coronacrisis is in ons eigen land al enorm, maar het is een catastrofe voor ontwikkelingslanden. De gevolgen komen extra hard aan bij mensen die in armoede leven. Bij mensen die afhankelijk zijn van wat ze dagelijks verdienen. Om deze mensen en de projecten die hen ondersteunen te helpen, komt Wilde Ganzen met het Wilde Ganzen Coronafonds.

Jouw gift voor dit fonds komt terecht bij organisaties waar wij nauw mee samenwerken, bij mensen die we vaak persoonlijk kennen en die elke vorm van hulp op dit moment ontzettend hard nodig hebben.

Een beroep doen op het Wilde Ganzen Coronafonds

Werk je met ons samen of heb je dat in het verleden gedaan? Dan kan je een aanvraag indienen bij ons Coronafonds. Samen kunnen we zo de gevolgen van het coronavirus in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk proberen te beperken.

Als het actieresultaat van je project nog niet volledig binnen is, maar het project kan – eventueel in aangepaste vorm  – wel starten, dan is Wilde Ganzen bereid om 100% premie te verstrekken over het actieresultaat ten behoeve van het huidige project.

De impact van de coronacrisis is in ons eigen land al enorm, maar het is een catastrofe voor ontwikkelingslanden.

Als je project in de huidige vorm niet binnen één jaar kan worden uitgevoerd vanwege de coronacrisis, kun je verlenging van de uitvoeringsfase bij ons aanvragen. Daarnaast kun je ook in overleg met ons besluiten om het resterend projectbudget te besteden aan een project dat mensen helpt die geraakt zijn door deze crisis. Het geworven actieresultaat voor het oude project, kan je dan overzetten naar dit nieuwe corona project.  

Update juni 2020: Vanwege dit overweldigende aantal hebben we besloten om vanaf 1 juni in een andere vorm door te gaan met de steun aan de coronaprojecten. Het speciaal opgerichte Wilde Ganzen Coronafonds gaat over in het reguliere fonds.