Door aanpakkers met elkaar in contact te brengen, wist Wilde Ganzen ook in 2021 de leefomstandigheden van veel mensen in armoede te verbeteren. In buurten en dorpen overal in de wereld werden kleine projecten opgezet die mensen hoop geven en zorgen voor meer vooruitgang en geluk. Lokale organisaties werden gestimuleerd om zelf het voortouw te nemen.

Een groep vrouwen bij zakken met voedsel in India
Ook in 2021 speelde de pandemie helaas weer een grote rol in ons werk.

2021 was wederom een jaar dat in het teken stond van de coronapandemie. Scholen waren in veel landen langdurig gesloten, families konden maar moeizaam de eindjes aan elkaar knopen, spaargeld raakte op. Ook in Nederland had dit zijn weerslag. Kleine stichtingen hebben veel meer moeite om geld in te zamelen voor hun projecten, fondsenwervende activiteiten waren nauwelijks mogelijk. De projecten waren daardoor in 2021 vaak noodgedwongen wat kleiner en minder ambitieus.

Maar de mensen waar Wilde Ganzen mee samenwerkt geven niet op. Problemen zijn er om aangepakt te worden. Dit jaar steunden we dan ook weer 283 projecten.

Klimaatverandering en coronapandemie

Deze projecten werden opgezet en uitgevoerd in landen over de hele wereld. Meer en meer projecten houden zich bezig met de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt in India hard gewerkt aan het planten van 1 miljoen bomen. Deelnemende boeren konden niets meer beginnen met hun uitgedroogde land. Beplanting zorgt voor schaduw, minder wind en wortels die het water vasthouden.

Een vrouw in haar tuintje met uitzicht over de stad in Bolivia.
Deze tuinen in Bolivia stellen mensen in staat zelf hun voedsel te verbouwen.

Een ander mooi voorbeeld is de aanleg van duurzame groentetuinen. Die steunden we in diverse landen. Deze tuinen stellen mensen in staat zelf hun voedsel te verbouwen, waardoor ze minder afhankelijk worden van anderen. Zeker nu met de coronapandemie veel markten gesloten waren en mensen inkomsten kwijtraakten, bleek een eigen groentetuin een ideale oplossing.

De coronapandemie maakte mensen innovatief. We hebben dit jaar prachtige projecten gesteund waarbij moeders voor scholen mondkapjes maakten, er online educatiemateriaal werd gemaakt om kinderen te vertellen over hoe ze besmetting kunnen voorkomen en diverse waterprojecten voor betere hygiëne en gezond drinkwater zorgden.

Zélf je toekomst verbeteren

Wie betaalt bepaalt, is een bekende slogan. Niet als het aan Wilde Ganzen ligt. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf hun toekomst moeten kunnen bepalen. Daarom hebben we ons in 2021 actief ingezet om mensen en organisaties in ontwikkelingslanden te ondersteunen in hun onafhankelijkheid. Bij elk project zorgen we ervoor dat we zeker weten dat de vraag uit de gemeenschap zelf komt. Met Change the Game Academy bieden we trainingen aan om zelfstandiger te worden en we dragen steeds meer verantwoordelijkheden over. In Nederland hebben we bijeenkomsten en debatten georganiseerd over ongelijkheid en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat wij mensen in ontwikkelingslanden niet overvleugelen.

Bij de VN bereikten we een wereldpubliek

Praktische steun aan kleine projecten combineren we zo met een doordachte, innovatieve aanpak voor de lange termijn. Nationaal en internationaal werd deze aanpak gezien en gewaardeerd. Onze directeur Kees de Jong mocht tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreken over het versterken van fondsenwerving in ontwikkelingslanden. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerden we een debat over gelijkwaardige samenwerking én we gingen volop aan de slag met het nieuwe programma Giving for Change, waarbij we samen met andere organisaties lokale fondsenwerving stimuleren.

Dit alles kon niet gedaan worden zonder de hulp van donateurs. Namens alle aanpakkers: hartelijk dank voor die steun!

Wilde Ganzen in cijfers

In 2021…

  • …steunden we 283 projecten.
  • …gaf Change the Game Academy trainingen aan 211 organisaties.
  • …volgden 12.996 mensen een online cursus over lokale fondsenwerving en/of opkomen voor eigen rechten.
  • …gaven 51.055 mensen een donatie aan Wilde Ganzen.