Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De helft van ieder verkocht lot gaat rechtstreeks naar goede doelen. In 2012 keert de Postcode Loterij een recordbedrag van 284 miljoen euro uit aan 85 goede doelenorganisaties.

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit.

ICCO

ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Dat doet ICCO samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. ICCO gelooft in de ondernemende kracht van mensen en creërt kansen voor mensen die in armoede leven.

SBOS

Samen met PricewaterhouseCoopers en het Nederlands Jeugdinstituut voert Wilde Ganzen SBOS uit, de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking. SBOS is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving.

IKON

De IKON produceert vanuit een (protestants) christelijke traditie en bijbels perspectief blikverruimende en grensverleggende inhoud voor radio, televisie en nieuwe media met als doel mensen te inspireren, te motiveren en te activeren.

ICS

Creating Change. Door marktgerichte oplossingen te initiëren en te realiseren in plattelandsgebieden van Afrika en Azië creëert ICS duurzame sociale en economische verandering die bijdraagt aan het welzijn van gemeenschappen.

Change the game

Via het programma Change the Game worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo betrekt Change the Game de plaatselijke overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven.