Wilde Ganzen heeft strategische samenwerkingen met de volgende partners. Klik op het logo om de website van de betreffende partner te zoeken.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De helft van ieder verkocht lot gaat rechtstreeks naar goede doelen. In 2012 keert de Postcode Loterij een recordbedrag van 284 miljoen euro uit aan 85 goede doelenorganisaties.

PerspActive

Wilde Ganzen is een van de initiatiefnemers van de nieuwe coöperatie PerspActive. Op 31 oktober 2016 is PerspActive opgericht; een coöperatie van negen organisaties werkzaam op het gebied van internationale samenwerking. Mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen langdurig een beter leven op te bouwen is de kerntaak voor de samenwerking  binnen de coöperatie.

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit.

EO

De EO is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel. Een groot aantal betrokken leden zorgt voor verankering in de samenleving.

Change the game

Via het programma Change the Game worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo betrekt Change the Game de plaatselijke overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven.

OneWorld / Werelddoeners

Werelddoeners is hét platform voor actieve wereldburgers: de plek voor iedereen die zich betrokken voelt bij de rest van de wereld en zich wil inzetten voor mondiale, duurzame ontwikkeling, zowel hier als elders. Hier vind je tips, adviezen, ervaringen, opinie en natuurlijk ook de dilemma’s van werelddoeners.

Werelddoeners is een initiatief van OneWorld en Wilde Ganzen. Met een financiële bijdrage en expertise steunt Wilde Ganzen projecten in ontwikkelingslanden. Al deze projecten komen voort uit gezamenlijk initiatief van werelddoeners zoals jij, en mensen ter plekke die zelf iets aan hun situatie willen doen.  Tineke Huizinga, directeur Wilde Ganzen: ‘Mensen die zelf aan de slag gaan, die zich met passie inzetten om de wereld te verbeteren. Die werelddoeners hopen wij te ontmoeten op dit platform zodat we onze krachten kunnen bundelen.’

Werelddoeners is de opvolger van MyWorld, dat de afgelopen vijf jaar een stem heeft gegeven aan particulier initiatief als serieuze speler op het gebied van mondiale ontwikkeling. Met een veranderende wereld waarin steeds meer mensen via vrijwilligerswerk, buurtinitiatieven, reizen en startups voor korte of langere tijd willen bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld, werd het tijd voor een nieuwe ontmoetingsplek waar bestaande en nieuwe initiatieven elkaar ontmoeten en van elkaar leren.