Wilde Ganzen heeft strategische samenwerkingen met de volgende partners. Klik op het logo om de website van de betreffende partner te zoeken.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De helft van ieder verkocht lot gaat rechtstreeks naar goede doelen. In 2012 keert de Postcode Loterij een recordbedrag van 284 miljoen euro uit aan 85 goede doelenorganisaties.
Lees verder over de Postcode Loterij

PerspActive

Wilde Ganzen is een van de initiatiefnemers van de nieuwe coöperatie PerspActive. Op 31 oktober 2016 is PerspActive opgericht; een coöperatie van negen organisaties werkzaam op het gebied van internationale samenwerking. Mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen langdurig een beter leven op te bouwen is de kerntaak voor de samenwerking binnen de coöperatie.
www.wildeganzen.nl/perspactive

Better Care Network

Better Care Network Netherlands zet zich in om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Dit door goede ervaringen, geleerde lessen en methodieken – opgedaan in een land of regio – met anderen te delen en zó de toepassing in andere landen en regio’s te bevorderen.

Wilde Ganzen is lid. Better Care Network is een open en onafhankelijk netwerk. Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten of zich inschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.
Lees verder over Better Care Network

OneWorld / Werelddoeners

Werelddoeners is hét platform voor actieve wereldburgers: de plek voor iedereen die zich betrokken voelt bij de rest van de wereld en zich wil inzetten voor mondiale, duurzame ontwikkeling, zowel hier als elders. Hier vind je tips, adviezen, ervaringen, opinie en natuurlijk ook de dilemma’s van werelddoeners.
www.oneworld.nl/werelddoeners

EO

De EO is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel. Een groot aantal betrokken leden zorgt voor verankering in de samenleving.
https://portal.eo.nl/

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit.
http://www.partin.nl/

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.