300 inwoners van het dorp Mkanda in Malawi krijgen met de aanleg van tien watertanks toegang tot schoon drinkwater. Hiermee voorkomen ze ziektes en kan de watervoorraad in tijden van droogte ook worden ingezet voor irrigatie in de landbouw.

Op het platteland van Malawi is een groot tekort aan gezond drinkwater. Water wordt vaak uit open bronnen gehaald, die vervuild kunnen zijn en zorgen voor ziektes. In het dorp Mkanda, in het zuiden van Malawi gebruiken de inwoners sinds tien jaar een gemeenschappelijke waterpomp. Die werkt prima. Maar ondertussen is het dorp flink gegroeid, mede doordat er een goede lagere school is gebouwd. De huidige waterpomp levert niet meer voldoende veilig water voor alle inwoners.

Project in het kort

Calabash tanks

Stichting Het Goede Doel heeft samen met de Malawiaanse organisatie Good Go Foundation het initiatief genomen voor de aanleg van een nieuwe watervoorziening. Het wordt geen traditionele waterpomp, want die kost al snel veel meer dan 10.000 euro. Het worden cementen calabash tanks, waar 5000 liter regenwater in kan worden opgeslagen. Zo’n tank kost slechts 250 euro per stuk.

Uitleg over aanleg waterpomp in Malawi
Projectleider Saulos vertelt dorpsbewoners over de werking van de calabash watertank.

Inwoners krijgen training

We willen 10 tanks gaan aanleggen. Deze tanks zijn in Malawi nog nooit eerder gebruikt, dus dit is een pilotproject. In andere Afrikaanse landen is de tank al wel een groot succes. Een team van bewoners uit het dorp wordt opgeleid om de tanks te bouwen, te installeren en te onderhouden. De chief en het dorpscomité worden eigenaar van de tanks. En per tank kunnen vijf gezinnen er gebruik van maken.

Met dit project proberen we op een originele en goedkope manier gezond drinkwater dichtbij de woningen van mensen te krijgen. Help je mee dit initiatief te laten slagen?