Door de oorlog in Syrië is de gezondheidszorg in het land ver ondermaats. Zwangere vrouwen in de stad Al Bab hebben geen huisarts, krijgen geen controle, voorlichting of begeleiding. Alleen als er complicaties zijn of als ze geld genoeg hebben, kunnen ze voor een bevalling nog naar een overvol ziekenhuis. Zij vragen daarom hulp bij de opening van een eigen vroedvrouwenpraktijk.  

Voor een goede start voor moeder en kind is prenatale zorg van groot belang. Dan gaat het om zwangerschapsbegeleiding, advies over voeding en levensstijl en natuurlijk om te controleren of het ongeboren kind goed groeit.  

Geen controles en snel weer weg

In Syrië is deze zorg nauwelijks meer aanwezig. Door de oorlog is er geldgebrek en zijn veel artsen en verloskundigen vertrokken. Ziekenhuizen komen handen te kort om alle patiënten te verzorgen. In Al Bab krijgen daardoor zwangere vrouwen geen controles. De bevalling zelf kan er alleen ingeval van complicaties plaatsvinden, en daarna moeten moeder en kind binnen een paar uur weer vertrekken. 

Zwangere vrouwen komen in actie

De vrouwen in Al Bab willen niet langer hopen dat alles tijdens de zwangerschap maar goed blijft gaan. Ze willen heel graag een eigen vroedvrouw die controles uitvoert, adviezen geeft en bij de bevalling aanwezig is.  

Vroedvrouwenpraktijk in wijkgezondheidscentrum

In het wijkgezondheidscentrum dat bij het begin van de oorlog is opgezet, in samenwerking met Wilde Ganzen, is ruimte aanwezig voor uitbreiding. Samen met Stichting Humanitaire Hulp Syrië is het plan om hier een vroedvrouwenpraktijk te starten Ook gaan we de salariskosten van de vroedvrouw en een assistent de eerste maanden betalen. De bedoeling is dat vrouwen die dat kunnen, straks een vergoeding betalen en dat lokale donateurs bijspringen. In deze tijden zeggen ze in Syrië: doe wat mogelijk is, zolang het mogelijk en nodig is. 

Geef jij het eerste zetje? Met jouw donatie kunnen ze in Al Bab een vroedvrouwenpraktijk opstarten voor advies, begeleiding, controles en hulp bij de bevalling. Ook ontvangt de vroedvrouw en de assistentes een eenvoudig salaris.  

Project in het kort