Met steun van Wilde Ganzen is in West-Kenia een activiteitencentrum gebouwd. Hier worden hiv/aids-trainingen gegeven, waardoor inwoners zich bewuster worden van de gevaren van deze ziekte. Zo hopen we dat risicovolle tradities plaats gaan maken voor nieuwe en veilige gewoontes.

De hiv/aidsproblematiek in Kenia is groot. Het land hoort thuis in een rijtje van landen met de meeste hiv-infecties in de wereld. Gelukkig weten veel Kenianen hoe hiv verspreid wordt en wat de ziekte inhoudt. Toch worden mensen met deze ziekte vaak gediscrimineerd en krijgen ze regelmatig geen toegang tot hulp.

Overerven van weduwe

Een ander probleem is dat hiv zich nog steeds snel kan verspreiden door oude – en nieuwe – tradities. Een voorbeeld van zo’n traditie is het overerven van weduwen. Wanneer een man sterft, wordt zijn vrouw overgenomen door zijn broer. Deze neemt zijn schoonzuster op in zijn gezin en moet volgens de traditie gemeenschap met haar hebben. De gevolgen zijn te voorspellen: de overledene heeft zijn vrouw besmet, de vrouw besmet de broer en die besmet vervolgens zijn echtgenote. Een negatieve spiraal. Alleen een structurele verandering in het denken en handelen van mensen kan deze spiraal ombuigen.

Verandering in bewustwording

Wilde Ganzen heeft de Keniaanse organisatie Men and Traditions Against Aids (MTAA) en de ondersteunde stichting MTAA Nederland gesteund in het zorgen voor deze verandering. Deze stichtingen benaderen de meest invloedrijke dorpsoudsten. Zij zijn de bewakers van de tradities en kunnen helpen in de strijd tegen hiv. Door de komst van het resource center hebben zij nu de ruimte om de meest kwetsbare mensen in groepsverband trainingen in gedragsverandering te geven. Hierbij gaat het om echtparen waarvan de een hiv-positief is en de andere niet, om weduwen die overgeërfd gaan worden en jonggehuwden om risicovol gedrag te mijden. Ook mensen met hiv ondersteunen ze in hun strijd voor acceptatie en het verkrijgen van medicatie.

De komst van het resource center geeft velen gemakkelijker toegang tot informatie over hiv. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder stigma, minder nieuwe infecties, minder sterfgevallen als gevolg van hiv en minder kinderen die hiv-positief worden geboren.

Dit komt mede door de steun die jullie ons geven. Dank daarvoor!

Project in het kort