Op Java was gezondheidszorg voor veel mensen niet binnen handbereik. Met de komst van een gezondheidskliniek en de aanschaf van een ambulance lossen we veel problemen op. En de ambulance is multi-inzetbaar!

In het dorp Kroya op Java hadden ze helemaal geen ambulance. Wie met spoed naar een ziekenhuis moest, was afhankelijk van iemand met een auto. Veel mensen durfden niet eens om hulp te vragen, ze waren niet geregistreerd, hadden geen zorgverzekering of konden de kosten van de zorg niet betalen. Ook waren velen bang dat als ze in het ziekenhuis kwamen te overlijden, er geen geld meer was om naar huis gebracht te worden.

Kliniek en multi-inzetbare ambulance

Dit is nu gelukkig anders. De Indonesische hulporganisatie Perkumpulan Wong Mujur heeft samen met de Nederlandse stichting Yayasan Setetes Embun een kliniek gebouwd en een ambulance gekocht Iedereen uit het dorp kan in de kliniek terecht voor moeder- en kindzorg, onderzoeken en eerste hulp. Ook wordt er voorlichting gegeven. De mensen betalen een kleine bijdrage voor deze zorg. Wie echt geen geld heeft, wordt gratis geholpen.

De ambulance wordt multi-inzetbaar gebruikt: mensen worden ermee naar omliggende ziekenhuizen gebracht en de ambulance functioneert als brandweerwagen, watertappunt en lijkwagen.

Voorlichting en goede zorg

Doordat de kliniek zo laagdrempelig mogelijk gemaakt is voor de inwoners, kunnen veel meer mensen zorg ontvangen. Samen met goede voorlichting, kan zo de gezondheid van de mensen in Kroya flink verbeterd worden en kunnen we de sterfte- en ziektecijfers omlaag krijgen. Iemand met diabetes klopt veel eerder aan voor hulp en dat neemt op den duur de angst voor gezondheidszorg onder de bevolking weg.

De kliniek is voor alle 7.500 inwoners. Maar de belangrijkste doelgroep is aanstaande moeders. Veel zwangerschappen liepen niet goed af vanwege gebrek aan zorg. Door de komst van de kliniek komt deze groep op tijd in beeld en krijgen de moeders preventieve zorg tijdens de zwangerschap. Mocht een keizersnede nodig zijn kunnen zij op tijd met de ambulance vervoerd worden naar het ziekenhuis.

Om alle zorgkosten te dekken helpen alle bewoners mee: wie het kan, geeft een kleine bijdrage. Een prachtige samenwerking!

Project in het kort