Op Java is gezondheidszorg voor veel mensen niet binnen handbereik. Met de bouw van een kliniek en de aanschaf van een ambulance lossen we veel problemen op. En die ambulance wordt multi-inzetbaar!

Te weinig artsen, te weinig ambulances en nauwelijks vergoedingen voor ziektekosten. Wie arm is op Java en ziek wordt, is de Sjaak. In het dorp Kroya hebben ze helemaal geen ambulance. Wie met spoed naar een ziekenhuis moet, moet aankloppen bij iemand die een auto heeft. Veel mensen durven niet eens om hulp te vragen, ze zijn niet geregistreerd, hebben geen zorgverzekering en kunnen de kosten van de zorg niet betalen. Ook zijn velen bang dat ze in het ziekenhuis komen te overlijden en er geen geld meer is om naar huis gebracht te worden.

Kliniek en ambulance

Daar moet verandering in komen. Dat vindt ook de Indonesische hulporganisatie Perkumpulan Wong Mujur. Samen met de Nederlandse stichting Yayasan Setetes Embun willen ze een kliniek bouwen en een ambulance aanschaffen. Iedereen uit het dorp kan straks in de kliniek terecht voor moeder- en kindzorg, onderzoeken en eerste hulp. Ook wordt er voorlichting gegeven. De mensen betalen een kleine bijdrage voor deze zorg. Wie echt geen geld heeft, wordt gratis geholpen.

Multi-inzetbaar

De ambulance is nodig voor mensen die naar het ziekenhuis moeten, in de stad verderop. En om gelijk optimaal gebruik te maken van deze wagen, wordt ‘ie straks ook inzetbaar als brandweerwagen, watertappunt en lijkwagen.

Voorlichting en goede zorg

Doordat de kliniek zo laagdrempelig mogelijk wordt, is de hoop dat veel meer mensen zorg gaan krijgen. Samen met goede voorlichting, kan zo de gezondheid van de mensen in Kroya flink verbeterd worden en kunnen we de sterfte- en ziektecijfers omlaag krijgen. Iemand met diabetes klopt straks veel eerder aan voor hulp, is de verwachting. En dat neemt op den duur de angst voor gezondheidszorg onder de bevolking weg.

Aanstaande moeders

De kliniek is voor alle 7.500 inwoners. Maar de belangrijkste doelgroep is aanstaande moeders. Veel zwangerschappen lopen niet goed af vanwege gebrek aan zorg. Door de komst van de kliniek komt deze groep op tijd in beeld en krijgen de moeders preventieve zorg tijdens de zwangerschap. Mocht een keizersnede nodig zijn kunnen zij op tijd met de ambulance vervoerd worden naar het ziekenhuis.

Er gaan drie verpleegkundigen in de kliniek werken, waarvan een betaald wordt door de overheid. Om alle zorgkosten te dekken helpen alle bewoners mee: wie het kan, geeft een kleine bijdrage.

Een zorg minder!

Help jij de mensen in Kroya bij de bouw van die aardbevingsbestendige kliniek en de aankoop van de multifunctionele ambulance? Ze zullen er enorm blij mee zijn op Java. En het betekent voor deze mensen een zorg minder!

Project in het kort