Ouders van kinderen met autisme hebben in Nepal zelf een centrum opgericht. Om ze te steunen in hun doorzettingsvermogen en daadkracht vragen we jou om dit centrum financieel een duwtje in de rug te geven.

Kinderen met autisme krijgen in Nepal nauwelijks hulp, laat staan dat de ouders ondersteuning krijgen. Een aantal ouders heeft daarom zelf het heft in eigen handen genomen en is dagcentrum gestart voor autistische kinderen. Dit centrum ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van wat de ouders zelf betalen en van donaties.

Steun vanuit Nederland

Om het leven van kinderen met autisme en dat van hun ouders te verbeteren willen we samen met stichting Nepal dit centrum graag ondersteunen. Ze hebben in Nepal inmiddels een nieuw pand gebouwd en ingericht met onderwijs- en zorgmaterialen. Kinderen krijgen hier behandelingen van een fysiotherapeut en school.

Ouders krijgen in het centrum een intensieve training om te leren met hun kind om te gaan. Ze ontdekken wat belangrijk in de dagelijkse zorg en hoe ze hun zoon of dochter het beste kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. In het centrum hebben de ouders ook veel steun aan elkaar als het allemaal even te zwaar wordt.

Trainers en vrijwilligers

Om het centrum draaiende te houden vragen de ouders ons een bijdrage voor de maandelijkse kosten van onder andere de huur en energierekening. Daarnaast willen ze ook graag de kwaliteit van hulp verbeteren met trainingen voor de kinderen en voor nieuwe ouders. Gedragstherapie, spraaktraining en fysiotherapie zijn belangrijke onderdelen. Daar zijn natuurlijk trainers en vrijwilligers voor nodig. Tenslotte is voorlichting ook iets wat de ouders heel belangrijk vinden. Want nog steeds bestaan er veel misverstanden en vooroordelen over autisme.

Help mee!

Help je mee om het goede werk van dit centrum te kunnen voortzetten? Met jouw bijdrage kan het centrum ouders trainen om in de toekomst zelf hulp te bieden, waardoor er op termijn nog meer kinderen geholpen kunnen worden en het tekort aan kennis afneemt.

Project in het kort