In China komt het vaak voor dat kinderen met een beperking door hun ouders achtergelaten worden. Ze worden dan opgevangen in grootschalige staatskindertehuizen. In dit nieuwe centrum krijgen zestien pasgeboren kinderen veel meer liefde en zorg dan in een staatstehuis ooit mogelijk was geweest.

In het zorgcentrum is er een verzorger op vijf kinderen. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en slaapt in een eigen bedje. Dit in tegenstelling tot grote tehuizen, waar ze met gemiddeld vier kinderen in een wieg liggen. Gevolg is dat velen in staatsinstellingen ondervoed raken, want baby’s moeten zelf hun fles vast houden. Als ze dat niet lukt, krijgen ze nauwelijks te eten.

Project in het kort

Meer liefde en contact met de ouders

Door onvoldoende hulpverleners hebben de meeste baby’s alleen menselijk contact bij het voeden en verschonen. Een totaal onwaardige en onmenselijke situatie. In het nieuwe zorgcentrum gaat het gelukkig heel anders. Zestien baby’s krijgen hier een veel betere start van hun jonge leven.

Wat ook mooi is, is dat de medewerkers van het centrum met ouders in gesprek gaan. In China zijn er nog steeds heel veel ouders die niet weten hoe ze om moeten gaan met een kind met een beperking. Door betere voorlichting en zorg hopen we dat in de toekomst meer kinderen thuis kunnen blijven wonen en in de veilige omgeving van hun eigen gezin op kunnen groeien. #gelukt!

Dit project kwam tot stand door de inzet van Stichting International China Concern en Sanmenxia Social Welfare Centre.

Projectfoto China 2