Soms zit alles tegen bij de uitvoering van een project. Dat was zeker het geval bij de bouw van deze school in Zambia: vergunningen werden maar moeizaam verleend, de bouw ging langzaam, aansluiting op het elektriciteitsnet liet op zich wachten, er waren financiële problemen en de coronapandemie gooide roet in het eten… Maar onze aanpakkers geven nooit op!

Dit project speelt zich af in een gemeenschap van kwetsbare gezinnen in Zambia. In de jaren ’70 vertrok een Britse boer terug naar Groot-Brittannië. Hij doneerde zijn boerderij, met daarop twintig kleine huizen, aan de overheid van Zambia, met de voorwaarde dat zijn boerderij onderdak moest gaan bieden aan daklozen en mensen met een beperking. Door zelf voedsel te verbouwen, zouden ze niet meer hoeven te bedelen. 

Een bijzondere gemeenschap

Ruim vijftig jaar later is de Linda Blind Farm een bijzondere gemeenschap aan de rand van Livingstone in het zuiden van Zambia. Er wonen 100 mensen, waarvan 65 kinderen. De toen 11-jarige Xavier Friesen uit Nederland was er in 2014 voor het eerst op bezoek en trekt zich het lot van deze bewoners aan. Samen met de Zambiaanse organisatie Dream Livingstone heeft hij het mogelijk gemaakt dat er in datzelfde jaar een kleuterschool voor alle kleine kinderen gebouwd kon worden. 

De kleuterschool groeide snel van 20 naar 80 leerlingen. Ouders en kinderen van de Linda Blind Farm waren blij met hun kleuterschool. Het heeft ze hoop gegeven op een betere toekomst. Toen kwam de wens om ook een basisschool te bouwen. Op de gewone overheidsschool is namelijk geen plek voor de kinderen en de ouders kunnen de kosten niet betalen. 

Basisonderwijs en volwasseneducatie

Er zat nog een mooi initiatief aan dit project vast: als de school er eenmaal staat, kan het gebouw na de lesuren gebruikt worden voor volwasseneducatie. Hier kunnen de ouders cursussen krijgen waarmee ze een beter in staat zullen zijn om baan kunnen vinden buiten de boerderij. Ze willen heel graag leren schrijven, praktische vaardigheden, waar ze gelijk wat aan hebben. 

Het duurde even, maar het resultaat mag er zijn

Zoals gezegd liep de uitvoering niet van een leien dakje. Maar het is gelukt! Er zijn drie klaslokalen gebouwd, een computerlokaal, kleine bibliotheek en docentenkamers. Er is ontzettend goed met het beschikbare geld omgegaan. Dankzij een kleine extra financiering werd het ook mogelijk een waterleiding aan te leggen en kranen om je handen te wassen.  

Dankzij jouw steun is het onderwijs op deze locatie enorm verbeterd. Dankjewel!  

Project in het kort