Een gemeenschap voor kwetsbare gezinnen heeft sinds 5 jaar een eigen kleuterschool. Nu willen ze de kansen voor hun kinderen verder vergroten door de bouw van een basisschool.

Project in het kort

In de jaren ’70 vertrok een Britse boer terug naar Groot-Brittannië. Hij doneerde zijn boerderij, met daarop 20 kleine huizen, aan de overheid van Zambia, met de voorwaarde dat zijn boerderij onderdak moest gaan bieden aan daklozen en mensen met een beperking. Door zelf voedsel te verbouwen, zouden we niet meer hoeven te bedelen.

Kleuterschool staat er al

Nu, 50 jaar later, is de Linda Blind Farm een bijzondere gemeenschap aan de rand van Livingstone in het zuiden van Zambia. Er wonen 100 mensen, waarvan 65 kinderen. De toen 11-jarige Xavier Friesen uit Nederland was er in 2014 voor het eerst op bezoek en trekt zich het lot van deze bewoners aan. Samen met de Zambiaanse organisatie Dream Livingstone heeft hij het mogelijk gemaakt dat er in datzelfde jaar een kleuterschool voor alle kleine kinderen gebouwd kon worden.

Een klein jongetje op school in Zambia.
Les voor de allerkleinsten is al geregeld.

De kleuterschool groeide snel van 20 naar 80 leerlingen. Ouders en kinderen van de Linda Blind Farm zijn ontzettend blij met hun kleuterschool. Het heeft ze hoop gegeven op een betere toekomst. Nu is de wens om ook een basisschool te bouwen. Op de gewone overheidsschool is namelijk geen plek voor de kinderen en de ouders kunnen de kosten niet betalen.

Ook les voor de ouders

Er zit nog een mooi initiatief aan dit project vast: als de school er eenmaal staat, kan het gebouw na de lesuren gebruikt worden voor volwasseneducatie. Hier kunnen de ouders cursussen krijgen waarmee ze een beter in staat zullen zijn om baan kunnen vinden buiten de boerderij. Ze willen heel graag leren schrijven, praktische vaardigheden, waar ze gelijk wat aan hebben.

Help je mee deze basisschool van de grond te krijgen? We hebben ruim 43.000 euro nodig voor de bouw van drie klaslokalen, een computerlokaal, een kleine bibliotheek en docentenkamers.

Meer weten? Luister naar de TEDx Talk van onze jonge samenwerkingspartner in dit project, Xavier Friesen.