Op de Moeung Chang basisschool in Cambodja wil het bestuur graag dat kinderen vanaf vier jaar naar school gaan. Hun doel was om de kinderen het plezier in onderwijs te laten ontdekken, zodat ze meer leren. Daarvoor was wel een uitbreiding van het gebouw nodig.

In het landelijk gelegen gebieden van Cambodja is het onderwijs vaak ondermaats. Leraren hebben regelmatig onvoldoende kennis om goed les te kunnen geven. Vaak ontbreekt het aan goede schoolgebouwen, boeken en faciliteiten.

Grote ambities

Op de Moeung Chang basisschool was de kwaliteit van het onderwijs gelukkig al redelijk goed. Alleen was het met het schoolgebouw niet zo best gesteld, dat is door de jaren heen in verval geraakt. Daarnaast heeft het bestuur grote ambities. In Cambodja is het normaal dat kinderen pas vanaf hun zesde jaar naar school gaan. De schoolleiding wilde heel graag dat kinderen vanaf vier jaar les gaan krijgen.

Hogere kwaliteit

Door de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren en de lessen kindvriendelijker te maken, hoopt het bestuur dat kinderen met plezier naar school gaan en meer leren. Een hygiënische en veilige omgeving draagt daar aan bij.

Nieuwe lokalen en toiletten

De school heeft dit gedaan door hun gebouw uit te breiden met zes klaslokalen en nieuwe toiletten met een wasgelegenheid. Alle lokalen zijn voorzien van nieuwe tafels en stoelen. Het bestuur heeft zich ingezet om beter opgeleide en enthousiaste leraren te vinden.

Door corona lang gesloten

Door de coronamaatregelen en de lockdown was de school een lange tijd gesloten. Dat was voor de school nog een extra reden om juist op dat moment te investeren in onderwijs en kinderen de kans te geven zich eerder te ontwikkelen. Tevens kunnen ouders wat meer werken, nu de kinderen weer naar school gaan.

Nu kan de school 288 extra kinderen ontvangen! Met jouw bijdrage heb je dus honderden kinderen per jaar de kans gegeven op een betere toekomst.

Lokale partner is de NGO Hopeful Children Center (HCC). Deze NGO werkt met veel lokale vrijwilligers, zoals schooldirecteuren, leraren, dorpshoofden en studenten die van de stichting een studiebeurs kregen. Sreypao Mom is een succesvolle afgestudeerde student, die naast haar baan, de lokale manager is van de NGO.  De doelstellingen van de organisatie zijn om kwalitatief onderwijs en onderdak te geven aan kansarme Cambodjaanse kinderen, om ze zo een betere toekomst en kansen op baanperspectief te bieden. Met hulp van HCC, kan de vicieuze armoedespiraal doorbroken worden.

Stichting Hopeful Children Center. In juli 2006 reisde oprichtster Carola Käller door Cambodja. Zij kwam in contact met een Cambodjaan die een opvanghuis voor verwaarloosde kinderen in Phnom Penh had opgericht. Vanaf die tijd ondersteunde ze het huis financieel en met adviezen. Een jaar later bezocht Carola de provincie Takeo. Dit was haar inspiratie om in januari 2008 stichting Hopeful Children Center op te zetten.

Project in het kort