In het dorp Xoloché, diep in de bergen van Guatemala, krijgen middelbare scholieren les in de lokalen van de basisschool. De school is veel te klein voor zoveel leerlingen en het gebouw is bovendien in erg slechte staat.

Carolien van Heerde is directeur van Asociación Constru Casa, een organisatie die samen met de lokale bevolking werkt aan verbeteringen. Wat is het probleem?
Carolien: “Het huidige schoolgebouw is twaalf jaar geleden met houten planken door de bewoners van het dorp zelf in elkaar gezet. Dat betekende toen de start van een school in het dorp en voor kinderen uit de wijde omgeving. Er zit geen vloer in, geen ramen en het dak is van oude golfplaten. Tijdens het regenseizoen valt er een half jaar lang veel regen. Tijdens zo’n bui kun je elkaar niet meer verstaan en wordt de hele omgeving een grote modderpoel. Nu krijgen de kinderen van de basisschool ’s ochtends les en moeten ze er ’s middags uit, want dan komen de leerlingen van de middelbare school. De meeste regen valt juist in de middag. Als de lessen afgelopen zijn, is het al tegen de avond en ouders vinden het niet prettig dat hun kinderen dan nog naar huis moeten lopen. De afstanden zijn vaak groot.”

De oplossing is een nieuw gebouw.
“Dat is wat de dorpsbewoners erg graag willen. Ze moeten dit alleen wel zelf regelen. De overheid zorgt voor leraren, maar de gemeenschap moet zelf voor de faciliteiten zorgen. Daarom helpen wij ze. Er staat straks een solide gebouw met toiletten en wastafels. De materialen komen van lokale bedrijven en de bewoners zelf bouwen de school, samen met lokale bouwvakkers.”

En als het gebouw er eenmaal staat?
“Als het allemaal lukt, kan het gebouw open voordat in januari het nieuwe schooljaar daar begint. Daarnaast geven we de docenten en het schoolbestuur trainingen om het onderwijs te verbeteren. Het is namelijk een hele uitdaging om in zo’n afgelegen gebied met drie docenten, die samen alle lessen verzorgen, een hele middelbare school te runnen voor 90 kinderen! Voor de kinderen is dit het enige middelbare onderwijs in de wijde omgeving. Hun ouders zijn vaak ongeletterd. Dit project is er echt op gericht om deze gemeenschap sterker te maken, kansen te bieden in de eigen omgeving en om te voorkomen dat jongeren wegtrekken naar de Verenigde Staten. De kansen creëren we hier!”

Help de ouders en leerlingen van Xoloché. Met jouw steun kan de bouw dit najaar al beginnen. Mogen we op je rekenen?

Constru Casa komt op voor mensen in Guatemala die in extreme armoede leven.

Stichting Kinderprojecten Guatemala geeft de kinderen van Guatemala een betere toekomst door het bouwen van scholen.

Project in het kort