Een basisschool in Kaapstad had ambitieuze plannen. De school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen en wil met een goed gevulde bibliotheek een veilige en leerzame plek bieden. De bieb was gebouwd, nu dankzij jouw hulp, zijn de boeken er ook.

Chapel Street Primary School staat in een arme wijk van Kaapstad. De leerlingen lazen eigenlijk nooit boeken. Hun ouders kunnen dit niet betalen en op de school zelf waren nauwelijks leesboeken te vinden. En dat terwijl lezen ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Vastbesloten te lezen

De basisschool wilde daar graag verandering in brengen. Directeur Karriem Gabriels en zijn team waren vastbesloten hun leerlingen goed te leren lezen en vooral om plezier te krijgen in het lezen van verhalen. Ze hadden een leesprogramma opgesteld en met hulp van donoren werd de schoolbibliotheek opgeknapt.

Vier jongens lezen een boek in een bibliotheek in Zuid Afrika.Boeken, software en planken

Er was alleen nog een gat in de begroting voor de aanschaf van boeken. Samen met personeel van KLM – verenigd in Wings of Support – en jouw steun, hebben we de school de mogelijkheid geven om wel 1434 boeken te kopen. Van fictie en non-fictie tot woordenboeken, atlassen en encyclopedieën. En in de talen Xhosa, Afrikaans en Engels. Daarnaast is een deel van het geld gebruikt voor aanschaf en installatie van software, meubilair en boekenplanken. En we betalen het salaris van de bibliothecaris voor het eerste jaar. Daarna neemt de school deze kosten zelf op zich.

Ook ouders erbij

De docenten zijn enorm gemotiveerd om het leesniveau van hun leerlingen op te krikken. Ze organiseren zelf aanvullende trainingen voor de bibliothecaris en boekrecensiecompetities voor de studenten. De ouders worden bij dit project niet vergeten. Zo zijn er workshops georganiseerd om ouders te motiveren om thuis ook te lezen.

Plezier in lezen!

Met de komst van de bibliotheek hebben de leerlingen een mooie plek waar ze veilig en in stilte kunnen lezen en leren. Hierdoor presenteren ze op school beter. 580 leerlingen maken nu goed gebruik van de bibliotheek en zijn enthousiast en actief bezig met lezen. En zeg nou zelf: wie eenmaal de wereld van boeken heeft ontdekt, profiteert daar de rest van zijn leven van!

Biblionef vindt dat kinderen overal ter wereld de kans moeten hebben om te lezen. Ze helpen wereldwijd bij de ontwikkeling van kinderen in achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal. Ze doen dit door kinderbibliotheken op te zetten en door nieuwe kinderboeken te doneren aan (school)bibliotheken. Biblionef stelt boeken beschikbaar die enerzijds zoveel mogelijk aansluiten bij hun eigen taal en cultuur, anderzijds die zich afspelen elders in de wereld. Op deze manier probeert Biblionef de horizon van deze kinderen te verbreden en hen een beter toekomstperspectief te geven, zowel voor zichzelf als voor hun land. In Zuid-Afrika werken ze sinds 2010 samen met Wings of Support.

Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM. In landen waar KLM op vliegt worden kinderen geholpen door het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving.

Project in het kort