Bibliotheken zorgen voor meer diploma’s in Ethiopië

Onderwijs is superbelangrijk. In het stadje Mezezo in Ethiopië waren op de basisschool nauwelijks boeken aanwezig. Dan wordt het vergroten van je kennis wel heel erg lastig. Daar is verandering in gekomen met de bouw van twee bibliotheken.

Lokale donateurs bewonderen een bibliotheek in Ethiopië.De nieuwe bibliotheken zijn gebouwd in twee basisscholen. Beide lokalen zijn gevuld met boeken en er staan computers met internet. Voor de kinderen is dit ontzettend belangrijk: eindelijk hebben ze toegang tot alle kennis die ze nodig hebben.

Succes dankzij bibliotheken

Dat meer kennis leidt tot meer succes, is inmiddels bewezen met een ander project. In 2012 bouwde Stichting Wondem een bibliotheek voor de middelbare school van Mezezo. De schoolbibliotheek is zeven dagen per week open en dagelijks maken 500 leerlingen er intensief gebruik van. Dankzij deze bieb is het aantal leerlingen dat met succes een diploma haalde flink gestegen. Een prachtig resultaat!

We hopen dat de basisschoolleerlingen dankzij de boeken en computers met veel meer kennis doorstromen naar de middelbare school en straks een goede baan vinden.

Iedereen die heeft bijgedragen aan dit project: bedankt voor je steun. #gelukt.

Dit project is succesvol gerealiseerd

Home