In Zimbabwe is het houden van bijen een broodnodige aanvulling voor de voedselvoorziening. De vraag naar honing is groot en dankzij de imkers wordt de natuur beschermd en vindt bestuiving en bevruchting van landbouwgewassen plaats. Met een kleine bijdrage kunnen nog veel meer boeren een goed inkomen verdienen.

In een klein dorp in Zuidoost Zimbabwe had Michael Hlungwani een bijzondere bijverdienste. Naast zijn werk als basisschoolleraar was hij imker, een beroep dat bijna in de vergetelheid was geraakt. Hij ontdekte dat je met bijen best een goed inkomen kunt verdienen. Zeker nu landbouw in deze droge regio door klimaatverandering steeds moeilijker wordt, is bijenhouden een uitkomst. Er was alleen veel meer kennis nodig over het houden van bijen en het bewerken en bewaren van honing.

Succesvolle honingoogst

Samen met zijn vrouw Miriro zette hij een imkerij op en zij volgde een training. Na een succesvolle honingoogst kregen de boeren in de omgeving belangstelling voor de bijen en werd de Kutsungirira Beekeeping Society opgericht. De Nederlandse Ellen Michaƫlis werkte op dat moment in Zimbabwe als adviseur meubelmaken bij een lokale organisatie. Onder de indruk van de bijenhouders zette zij terug in Nederland een stichting op die de nieuwe imkers in Zimbabwe hielp bij het opzetten van trainingen en het aanschaffen van materialen. Daardoor zijn er nu al meer dan 700 geschoolde imkers in de wijde omgeving van het dorp van Michael!

Auto voor de imkers

Niet alleen de bijen zijn dagelijks druk in de weer om honing te maken. Ook de imkers moeten natuurlijk aan de slag. En daarvoor wil de organisatie graag een auto aanschaffen. Het ontbreekt de imkers aan het geld om dat zelf te doen en telkens een auto huren kost meer dan het oplevert. Een eigen auto is dan ook van groot belang. Niet alleen voor het vervoer van cursisten tussen de dorpen en het opleidingscentrum, maar ook voor het bezoeken van de opgeleide imkers bij hun bijenstallen in de dorpen en natuurlijk om de honing op te halen.

En je helpt de natuur

De imkers willen graag een auto met een open laadbak aanschaffen. Ze gaan zelf geld sparen voor onderhoud en reparaties. Help je mee om deze wens in vervulling te laten gaan? Je steunt hiermee jaarlijks meer dan duizend imkers en hun families Ć©n doordat de boeren inheemse struiken en bomen planten help je de natuur ook een handje. Mooi toch?!

Kutsungirira Beekeeping Society (KBS) is opgericht in 1996. Het doel van deze organisatie is om vrouwen, mannen, kwetsbare jongeren en schoolkinderen te steunen en op te leiden om eten en inkomen te genereren van bijenproducten zoals honing en was. Er wordt op duurzame wijze gewerkt. Het houden van bijen is erg aantrekkelijk in de regio omdat het erg droog is waardoor landbouwoogsten vaak tegenvallen. Er zijn veel inheemse bomen en struiken die toch bloeien en vruchten dragen bij weinig regen. Hier komen wilde bijenkolonies op af, die de bijenkasten van de imkers bevolken. Ook teelt KBS zelf fruitbomen en leren de cursisten hoe zij bomen kunnen planten voor nectar en stuifmeel voor de bijen en fruit voor henzelf.

BeeSupport financiert lokale initiatieven voor de bijenteelt in Zimbabwe, Kenia, Oeganda, Ethiopiƫ en Tanzania. De organisatie bestaat uit Nederlandse imkers. Zij begeleiden projecten, werken samen met lokale partners en promoten de bijenteelt als belangrijke motor voor natuurbehoud, milieubeheer en armoedebestrijding.

Project in het kort