Het bestuur van een basisschool in Tanzania wilde graag een installatie voor biogas aanschaffen. Dat is beter voor de gezondheid van de kinderen, de koks én het milieu. Dit is gelukt.

Her en der staat er nog een acaciaboom de elementen te trotseren. Maar veel hout is er niet meer in de regio Mbaash. Elke dag brandt hier de zon. De grond is stoffig en droog.  

En dat is een groot probleem, want de meeste mensen koken nog op een vuurtje gestookt met hout. Zo ging het ook op de Mbaash Primary School, de enige basisschool in de wijde omgeving. Ruim 550 kinderen komen hier voor goed onderwijs en een schoolmaaltijd. Om het fornuis warm te houden, moest elk kind dagelijks een boomtakje mee naar school nemen. En dat werd een steeds lastiger opgave nu het hout opraakt. 

Van hout naar mest

Daarom wilde de school graag een biogasinstallatie aanschaffen, daarmee kan het fornuis gestookt worden op dierlijk mest. Dankzij jouw steun is dit gelukt. In plaats van hout nemen de kinderen nu koe-, schapen- of ezelmest mee naar school. Ook dat is een uitdaging, want er is niet altijd voldoende mest. Maar het koken is wel veel gezonder geworden. Dankzij de biogasinstallatie komt er geen rook meer vrij. 

De laatste bomen sparen dankzij biogas

Een beter milieu begint bij jezelf. Dat vindt ook het schoolbestuur. Met het biogas hopen ze een voorbeeld te zijn voor de rest van de buurt, zodat straks iedereen overstapt op deze manier van koken. Dat voorkomt dat ook de laatste bomen gekapt worden. 

Bedankt voor je steun aan de Maasai in deze regio! Samen met stichting Tanzania Support konden we investeren in een betere toekomst voor de kinderen en wordt de lokale bevolking onderwezen in het belang van vergroening van de regio. 

Project in het kort