In Colombia doet Maria Poulisse fantastisch werk voor mensen met een beperking. Deze non uit Nederland woont al jaren in Barranquilla en heeft daar centrum CE CAMILO opgericht voor mensen met een beperking. En dit zorgcentrum heeft nu de stap gemaakt om mensen op het te platteland helpen.

Mensen met een beperking die op het platteland van Colombia wonen krijgen vaak geen revalidatie, omdat diensten te ver weg zijn en er geen geld is voor vervoer. Veel mensen weten daarnaast ook niet welke rechten ze hebben. Het ziekenfonds maakt hier handig gebruik van door in eerste instantie vaak zorg te weigeren.

Revalidatie en voorlichting

Als de mensen niet naar ons kunnen komen, gaan wij naar hen toe, dat was het idee van zorgcentrum CE CAMILO. Om dit mogelijk te maken is er een bus aangeschaft en zo ingericht dat er revalidatieactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het team dat met de bus meereist geeft voorlichting aan de mensen op het platteland.

Groei zelfredzaamheid

Hierdoor breken zij het isolement waarin mensen beperking zitten en helpen ze hen met revalideren en het krijgen van hulpmiddelen. Daardoor groeit de zelfredzaamheid van deze mensen en kunnen ze makkelijker deelnemen aan onderwijs en het gemeenschapsleven.

Project in het kort