Voor nierpatiënten is dialyse van levensbelang. Alleen zo kunnen gifstoffen uit het lichaam worden gehaald. In India krijgt lang niet iedereen deze medische hulp. Een ziekenhuis in Thiruverkadu wil hier topprioriteit aan geven.

Al jaren steunt Wilde Ganzen het Gayathri Hospital. Met steun uit Nederland en van het lokale bedrijfsleven is dit ziekenhuis het kloppende hart in een achtergestelde regio. Het maakt niet uit hoe arm je bent of wat je achtergrond is, iedereen krijgt hier de best mogelijke gezondheidszorg.

Nierpatiënten krijgen nauwelijks hulp

Aan mensen met nierproblemen kan helaas nog geen goede zorg worden gegeven. In de regio van het ziekenhuis is namelijk geen dialyseapparatuur beschikbaar. Wie geld heeft kan terecht in een privéziekenhuis. Maar bouwvakkers en andere dagloners hebben dat geld niet en moeten daardoor lange afstanden reizen om in openbare ziekenhuizen in het verderop gelegen Chennai geholpen te worden. Voor deze mensen is het reizen alleen al een dure onderneming, laat staan dat ze de kosten van de dialyse zelf kunnen betalen. Het komt regelmatig voor dat patiënten stoppen met hun behandeling omdat hun geld op is.

Nierdialyse is levensreddend

Deze mensen hebben onze hulp nodig. Met een nierdialyse kunnen vaders, moeders en kinderen voor hun gezin blijven zorgen, naar school gaan en simpelweg in leven blijven.

Daarom wil het Gayathri Hospital zes dialysemachines aanschaffen. Ze zijn van plan deze apparaten twaalf uur per dag te gebruiken, waardoor dagelijks achttien mensen geholpen kunnen worden. De patiënten zelf betalen een kleine bijdrage, wie helemaal geen geld heeft krijgt gratis zorg.

Een uitkomst

Voor nierpatiënten in de regio Thiruverkadu is dit project een uitkomst. Ze hoeven straks niet meer lange afstanden af te leggen, ze krijgen de best mogelijke behandeling onder hygiënische omstandigheden en tegen kosten die voor iedereen te betalen zijn. Tevens krijgen ze advies over voeding en levensstijl, zodat hun gezondheid en weerstand verbetert en de kwaliteit van leven omhoog gaat.

Samen met Stichting Helpende Handen willen we dit project graag mogelijk maken. Help je mee?

Project in het kort