In 2020 kregen bijna drieduizend boeren in Malawi hulp en training om beter met hun vee om te gaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Het komt in Malawi helaas regelmatig voor: boeren die hun dieren verliezen door ziekte of droogte. Voor deze boeren is dit verschrikkelijk, ze verliezen niet alleen hun inkomstenbron en voedsel, maar ook hun trots. Zeker op het platteland zijn de mensen afhankelijk van hun vee.

Een vrouw bereid een inenting van een koe voor.
Gezonde dieren zorgen voor gezonde mensen!

Dierenwelzijn kon beter

Deze boeren hebben vaak maar een paar dieren. Doordat ze in bittere armoede leven en weinig opleiding hebben genoten, wordt het vee regelmatig slecht verzorgd. Zieke dieren lijden onnodig en sterven omdat er niet genoeg geld is voor medicijnen of om een veearts te betalen. Omdat er weinig veeartsen zijn op het platteland in Malawi, duurt het lang voor deze ter plaatse zijn. Vaak is de hulp voor het dier dan al te laat.

Dierenartsen zonder Grenzen wilde hier verandering in brengen. Samen met de sociale onderneming Ziweto Enterprise hebben ze een plan bedacht waar duizenden boeren in Malawi van profiteren.

Boeren worden diergezondheidswerker

In het noorden van Malawi zijn vijftien boeren opgeleid tot diergezondheidswerker. Zij trainen op hun beurt collega-boeren in het verzorgen van koeien, geiten, kippen en varkens. Deze nieuwe diergezondheidswerkers geven ook demonstraties, bijvoorbeeld hoe je een goede stal of kippenhok moet bouwen en ze kunnen eenvoudige behandelingen uitvoeren. Denk daarbij aan vaccinaties, ontwormen en simpele medische ingrepen.

Vrouwen krijgen voorrang

De helft van deze vijftien diergezondheidswerkers is vrouw, want de meeste boeren waarop dit project zich richt is vrouw. Ook jongeren, oude boeren en mensen die getroffen zijn door hiv of andere chronische ziekten krijgen voorrang. In totaal zijn met dit project bijna 3.000 boeren bereikt.

Een man melkt een koe in Malawi.
Verse melk!

Gezonde dieren zorgen voor meer opbrengst

En met succes! Uit de eerste resultaten blijkt dat dierenwelzijn flink is toegenomen. Veel beesten zijn ingeënt, krijgen aanvullend voedsel en worden bij ziekte behandeld. Daarbij wordt opgelet dat er niet teveel antibiotica wordt gebruikt. De dieren zijn gezonder en daardoor verbetert ook het leven van de betrokken boeren en hun families. Gezonde dieren zorgen voor een hogere opbrengst aan vlees, melk en eieren. Daardoor kunnen kinderen naar school en kunnen gezinnen medische zorg betalen.

Een geslaagd project!

Een mooi geslaagd project, waar de hele gemeenschap bij betrokken is en men van elkaar leert. En na uitvoering van alle activiteiten bleef er zelfs nog geld over. Dit is geĂŻnvesteerd in het salaris van een projectmanager die ook de komende tijd de boeren blijft begeleiden.

Project in het kort