Als boeren in Malawi hun dieren verliezen door ziekte of droogte, verliezen ze alles: hun trots, spaargeld en voedsel. Jij kan hen helpen!

In Malawi zijn gezinnen op het platteland afhankelijk van hun vee. Vaak hebben ze maar een paar dieren. Doordat veel boeren in bittere armoede leven en weinig opleiding hebben genoten, wordt het vee regelmatig slecht verzorgd. Zieke dieren lijden onnodig en sterven omdat er niet genoeg geld is voor medicijnen of om een veearts te betalen. Omdat er weinig veeartsen zijn op het platteland in Malawi, duurt het lang voor deze ter plaatse zijn. Vaak is de hulp voor het dier dan al te laat.

Project in het kort

Dierenartsen zonder Grenzen wil hier verandering in brengen. Samen met de sociale onderneming Ziweto Enterprise hebben ze een plan bedacht waar duizenden boeren in Malawi van gaan profiteren.

Boeren opleiden tot diergezondheidswerker

In het noorden van Malawi worden vijftien boeren geselecteerd die opgeleid worden tot diergezondheidswerker. Zij gaan op hun beurt collega-boeren trainen in het verzorgen van koeien, geiten, kippen en varkens. Deze nieuwe diergezondheidswerkers gaan ook demonstraties geven, bijvoorbeeld hoe je een goede stal of kippenhok moet bouwen en ze kunnen straks eenvoudige behandelingen uitvoeren. Denk daarbij aan vaccinaties, ontwormen en simpele medische ingrepen.

De helft van de vijftien diergezondheidswerkers zal vrouw zijn, want de meeste boeren waarop dit project zich richt zijn vrouw. Ook jongeren, oude boeren en mensen die getroffen zijn door hiv of andere chronische ziekten krijgen voorrang. In totaal hopen we zo dat 3.000 boeren bereikt worden.

Een betere toekomst

Help deze kleine veehouders in Malawi om zelf een betere toekomst op te bouwen. Met jouw hulp kunnen we de gezondheid van geiten, koeien, kippen, varkens en konijnen verbeteren. Gezonde dieren zorgen voor een hogere opbrengst aan vlees, melk en eieren. Daardoor kunnen kinderen naar school en kunnen gezinnen medische zorg betalen. Waardoor uiteindelijk gezonde dieren zorgen voor gezonde mensen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.