Een organisatie die dove kinderen in Libanon helpt, stond op omvallen door de coronacrisis en de grote problemen in het land. Met onze steun is de dovenschool door een moeilijke tijd heen geholpen.  

Een enorme explosie in de haven van Beiroet in 2020 zorgde voor de bewoners van de Libanese hoofdstad voor een verdere opeenstapeling van ellende. Er was en is in het land een politieke crisis, een financiële crisis, een coronacrisis en een vluchtelingencrisis. De inflatie is gierend hoog en meer dan de helft van de bevolking in Libanon heeft geen werk. 

Steun voor dove kinderen

Zoals zo vaak hebben kinderen, en dan met name kinderen met een handicap het meeste te lijden onder alle problemen. In een land waar ziekenhuizen nauwelijks genoeg geld hebben om hun artsen te betalen, probeert het Learning Center for the Deaf (LCD) zoveel mogelijk dove kinderen en hun ouders op te vangen. 

LCD stelt diagnoses, begeleidt ouders, probeert een passende school te vinden voor de kinderen en deelt hoortoestellen uit. De organisatie heeft een eigen kleuterschool met crèche, waar behalve dove kinderen uit arme gezinnen, ook veel expat-kinderen zitten met rijke ouders. Met de opbrengsten uit de school worden de activiteiten van LCD gefinancierd. Deze school was door de explosie in de haven licht beschadigd geraakt. Maar wat nog erger was: door de coronacrisis hielden veel expats hun kinderen thuis, waardoor de school flink veel inkomsten misliep. Het financiële tekort liep snel op.  En dat was een groot probleem: zonder de opbrengsten uit de school kan het alle andere werk niet meer worden gedaan. 

Hoortoestel voor vluchtelingen

Met steun van Wilde Ganzen is het gelukt om deze moeilijke periode voor dove kinderen en hun ouders te overbruggen. Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug is, zijn de kinderen van betalende ouders weer teruggekeerd. Met onze bijdrage zijn de salarissen van het personeel doorbetaald, waardoor deze waardevolle specialisten voor de organisatie behouden werden en tachtig kinderen hulp en onderwijs bleven houden. Ook kon LCD met onze steun in heel Beiroet nieuwe kinderen (vaak vluchtelingen uit Syrië) onderzoeken en een hoortoestel geven. 

Jouw donatie betekende enorm veel voor dove kinderen in Libanon. Bedankt! 

Project in het kort