Een organisatie die dove kinderen in Libanon helpt staat op omvallen door de coronacrisis en de grote problemen in het land. Help je mee om deze moeilijke tijd te overbruggen?

De enorme explosie in de haven van Beiroet zorgt voor de bewoners van de Libanese hoofdstad voor een verdere opeenstapeling van ellende. Er is een politieke crisis, een financiële crisis, een coronacrisis en een vluchtelingencrisis. De inflatie is gierend hoog en meer dan de helft van de bevolking in Libanon heeft geen werk.

Kinderen de dupe

Zoals zo vaak hebben kinderen, en dan met name kinderen met een handicap het meeste te lijden onder alle problemen. In een land waar ziekenhuizen nauwelijks genoeg geld hebben om hun artsen te betalen, probeert het Learning Center for the Deaf (LCD) zoveel mogelijk dove kinderen en hun ouders op te vangen.

LCD stelt diagnoses, begeleidt ouders, probeert een passende school te vinden voor de kinderen en deelt hoortoestellen uit. De organisatie heeft een eigen kleuterschool met crèche, waar behalve dove kinderen uit arme gezinnen, ook veel expat-kinderen zitten met rijke ouders. Met de opbrengsten uit de school worden de activiteiten van LCD gefinancierd. Nu is deze school door de explosie in de haven licht beschadigd geraakt. Maar wat nog erger is: door de coronacrisis houden veel expats hun kinderen thuis, waardoor de school flink veel inkomsten misloopt.

Het financiële tekort is daardoor snel aan het oplopen.  En dat is een groot probleem: zonder de opbrengsten uit de school kan het alle andere werk niet meer worden gedaan.

Hulp en onderwijs voor 80 kinderen

Help mee deze moeilijke periode voor dove kinderen en hun ouders te overbruggen. Als de coronacrisis achter de rug is, verwacht men dat kinderen van betalende ouders weer zullen terugkeren. Samen kunnen we de salarissen van het personeel betalen, waardoor deze waardevolle specialisten voor de organisatie behouden blijven en tachtig kinderen hulp en onderwijs blijven houden. Ook kan LCD met onze steun in heel Beiroet nieuwe kinderen (vaak vluchtelingen uit Syrië) onderzoeken en een hoortoestel geven.

Maak vandaag nog een bijdrage aan ons over. Hoe klein of hoe groot je donatie ook is, het betekent enorm veel voor dove kinderen in Libanon.

Project in het kort