Onlangs was het nog in het nieuws: in het noorden van Kenia heerste enorme droogte. Mensen én dieren kunnen nauwelijks nog water vinden. Het water dat er nog is, is vaak vervuild en ongezond. Bewoners weten niet hoe ze dit zelf op moeten lossen. Help je mee?

In de regio Wajir is de lokale overheid goed bezig. Sinds ze meer autonomie kregen, werken de ambtenaren hard om deze achtergestelde regio te verbeteren. Er worden gezondheidscentra gebouwd, scholen gerenoveerd en waterputten aangelegd.

Nieuwe waterprojecten

Maar de overheid kan niet alles. Extreme droogte zorgt voor problemen die zonder hulp nauwelijks meer op te lossen zijn. Daardoor lopen waterprojecten enorme vertraging op en kunnen dorpen niks anders dan afwachten. Om toch vooruitgang te boeken werkt de overheid samen met Development Agency Wajir Netherlands (DAWN). Met steun uit Nederland zijn zo al meerdere waterprojecten uitgevoerd.

Ziek door vervuild water

Eerst was de stad Wajir zelf aan de beurt, nu is het tijd om de toegang tot schoon drinkwater in omliggende dorpen te verbeteren. Veel bewoners worden daar nog steeds ziek door vervuild water. Het beschikbare water halen ze uit vervuilde, ondiepe waterputten. Doordat er geen toiletten zijn, doen ze hun behoefte in het open veld.

Waterputten en voorlichting

Het plan is om vijf waterputten te verdiepen en af te dekken. Daarnaast worden er twee regenwatertanks gebouwd en komen er vier toiletten voor gemeenschappelijk gebruik. Dit gaat de kwaliteit van het drinkwater flink verbeteren. Met goede voorlichting over hygiëne hopen we dat de gezondheid van de bewoners daarna zal verbeteren. Als het straks weer gaat regenen kunnen de boeren hun gewassen tenslotte ook meer water geven. Dit zorgt voor een betere oogst.

Training in onderhoud

300 mensen profiteren van dit mooie project. Alle voorzieningen zijn erg onderhoudsvriendelijk. Maar voor het geval er iets kapot mocht gaan, krijgen de bewoners training in het onderhoud van de waterputten en de toiletten.

Wil je dit project steunen? Maak dan vandaag nog een donatie aan ons over, dan zorgen wij er samen met onze partners voor dat de bouw snel kan beginnen!

In 2006 is Development Agency Wajir the Netherlands (DAWN) opgericht als partnercomité voor de Nederlandse Stichting. DAWN kijkt waar hulp nodig is, maakt een projectvoorstel, werkt samen met de lokale overheid en zorgt voor de uitvoering van projecten.

Stichting Welzijn Wajir is in 1997 opgericht door vijf Nederlandse huisartsen die in 1995-1996 naar Wajir waren uitgezonden om daar in hun vakantie zes weken te werken in het plaatselijke ziekenhuis. De vijf schrokken van de erbarmelijke en uitzichtloze toestand van de bevolking. Na hun terugkeer hebben zij besloten om Wajir structureel te helpen met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor gehandicapten, vrede en conflicthantering,water en sanitatie en alternatieve middelen van bestaan.

Project in het kort