In het noorden van Kenia heerste enorme droogte. Mensen én dieren kunnen nauwelijks nog water vinden. Het water dat er nog is, is vaak vervuild en ongezond. Dankzij dit project kregen 300 mensen toegang tot schoon drinkwater.  

In de regio Wajir is de lokale overheid goed bezig. Sinds ze meer autonomie kregen, werken de ambtenaren hard om deze achtergestelde regio te verbeteren. Er worden gezondheidscentra gebouwd, scholen gerenoveerd en waterputten aangelegd. 

Nieuwe waterprojectenWaterput in Kenia

Maar de overheid kan niet alles. Extreme droogte zorgt voor problemen die zonder hulp nauwelijks meer op te lossen zijn. Daardoor lopen waterprojecten enorme vertraging op en kunnen dorpen niks anders dan afwachten. Om toch vooruitgang te boeken werkt de overheid samen met Development Agency Wajir Netherlands (DAWN). Met steun uit Nederland zijn zo al meerdere waterprojecten uitgevoerd. 

Ziek door vervuild water

Eerst was de stad Wajir zelf aan de beurt. En met dit project is vervolgens de toegang tot schoon drinkwater in omliggende dorpen aangepakt. Veel bewoners werden daar ziek door vervuild water. Het beschikbare water haalden ze uit vervuilde, ondiepe waterputten. Doordat er geen toiletten zijn, deden ze hun behoefte in het open veld. 

Waterputten en voorlichting

Er zijn vijf waterputten verdiept en afgedekt. Daarnaast werden er twee regenwatertanks gebouwd en kwamen er vier toiletten voor gemeenschappelijk gebruik. Dit heeft de kwaliteit van het drinkwater flink verbeterd. Ook kwam er goede voorlichting over hygiëne, zodat de gezondheid van bewoners kan verbeteren.

Toiletgebouw in afgelegen gebied in Kenia

Trainingen in onderhoud

300 mensen profiteren van dit mooie project. Alle voorzieningen zijn erg onderhoudsvriendelijk. Maar voor het geval er iets kapot mocht gaan, kregen de bewoners training in het onderhoud van de waterputten en de toiletten. 

Kortom: een geslaagd project in een gebied waar nog steeds ernstige droogte heerst. Onze projectpartners blijven dan ook bezig met het verbeteren van de toegang tot drinkwater.  

Project in het kort